Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

På jobbet

Siden 1997 har talrige offentlige institutioner (DSB, SKAT, mange hospitaler, kommuner m.fl.) og  store private firmaer (NNIT,DVS, DAKO, Intel, Novo Nordisk, Grundfos, Carlsberg m.fl.), og mindre firmaer, brugt mig som konsulent, foredragsholder og kursusleder.

Det, jeg er specialiseret i, er gennem undervisning og styrede kreative processer at skabe samarbejde og trivsel på arbejdspladsen. Metoderne er kommunikation, procesledese, relationel koordinering, coaching, konfliktmægling, kurser, uddannelser, samarbejds- og stresshåndteringsprocesser.

De sidste 5 år har været travle år: Bl.a. har 90% af alle lederne i Carlsberg HQ været på kursus med mig som underviser, samt alle medarbejdere og ledere på fire af de største teatre i København.

I 2014 har jeg, sammen med Thomas Milsted, ledet flere store workshops for ledere og tillidsmænd i at bevare trivslen (og den social kapital) i en forandringstid. Bl.a. i Fredrikshavn Kommune.

Se videoerne her, hvor jeg fortæller om:

Hvorfor man bliver stresset:  

http://maxmee.com/afspil?sid=95569

Det psykiske arbejdsmiljø:

http://maxmee.com/afspil?sid=95592

Ledelse af stressramte: 

http://maxmee.com/afspil?sid=95568

 

Jeg har undervist på Engelsk i en del internationale danske og udenlandske firmaer, som Intel, Microsemi, DSV, GNSound i stresshåndtering og ledelse der reducer stress.

Indenfor de sidste år har jeg haft masser af undervisning, foredrag, coaching og konfliktløsninger. Jeg underviser løbende DSB frontpersonale i debrifing og konflikthåndtering.   

Jeg har i efteråret 2014, sammen med en række andre konsulenter, været med til at starte en større lederuddannelse i neuroaffectiv ledelse op. Det første hols sluttede i efteråret 2015. Næste hold starter i efteråret 2016. Det har ført til at jeg har undervist på flere konferencer i Neuroaffective ledelse.

Er der tale om større opgaver har jeg et netværk af konsulenter, som kan blive koblet på opgaven.

Læs mere om konsulenten Peter Kofoed her.

 

Peter Kofoed underviser på konference

Peter Kofoed underviser på konference 

Peter Kofoed

 

Personlig udvikling og uddannelser

Trænet hos Bjarne Jørgensen i Malcom Brown orinteret Bioenergetisk kropspsykoterapi i 1984-87. Uddannet som Bodynamic psykoterapeut i 1989, og i ledelse og kommunikation på S.I.G 1993. Har endvidere taget  mange kurser og træninger (se mere på linket nedenfor) i chock/traume terapi hos Diane Poole, Larry Heller, Bessel Van Der Koch og Peter Levine,  samt træning i AL Pesso's re-forældringssystem, Gestaltterapi og Neuroaffektiv psykoterapi hos Marianne Bentsen.

Har haft selvstændig praksis siden 1988. Jeg har gennem årene udviklet en meget effektiv arbejdsmetode - inspireret af mange forskellige lærere - og ud fra en voksende viden om, hvordan bevidstheden, hjernen og kroppen fungerer sammen. Dette har medført, at jeg underviser, holder foredrag for og superviserer mange terapeuter og behandlere indenfor dette område.

Jeg har siden 1999 ledet en efteruddannelse i psykoterapi, kommunikation og samarbejde. Hjørnestenene i mit arbejde er: Det nærværende møde, forbindelsen mellem mennesker, indre kraft, kropsarbejde, kropsopmærksomhed og en neuroaffektiv forståelse af hjernen, nervesystemet og dissociationsfænonemer. Det kombineres med en dyb erfaring i at fokusere på frigørelse af menneskers inderste ressourcer og kvaliteter, og dermed selvhelende kræfter. Hensigten er, at den enkelte kan fungere med større kraft og kompetence i sit privat- og arbejdsliv til glæde for sig selv og for helheden.

Min kone, Helle, og jeg starter et nyt uddannelseshold i kropsrelateret psykoterapi i oktober 2015. Se mere under rubrikken terapiuddannelser:

Jeg har siden 2011 videruddannet mig hos Marianne Bentzen i neuroaffectiv psykoterapi og er med i en gruppe under supervision af Marianne, og har været med til at starte en 1-årig neuroaffectiv lederuddannelse i oktober 2014.

Jeg sælger også bestilte kurser til grupper af behandlere. Har i april 2013 startet et 8 dages kursus for professionelle terapeuter og konsulenter, i psykologiske udviklingsfaser og basis neuroaffektiv forståelse. Gruppen er senere blevet til en professionel supervisionsgruppe.

Jeg har afsluttet de første 2, 1-årige supervisionsuddannelser i helhedsorienteret supervision. Her bringes bl.a. den neuroaffektive forståelse ind i supervisionsrummet. Hold 3 starter i juni 2016.

 

Læs mere om Peter Kofoed