Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

På jobbet

Siden 1997 har talrige offentlige institutioner (DSB, SKAT, mange hospitaler, kommuner, m.fl., store private firmaer (NNIT,DVS, DAKO, Intel, Novo Nordisk, Grundfos, Carlsberg m.fl.), fagforeninger (FOA, Finansforbundet, HK, Teknisk Landsforbund m.fl.) samt en række mindre firmaer, brugt mig som konsulent, foredragsholder og kursusleder.

Det, jeg er specialiseret i er, at gennem undervisning og styrede kreative processer at skabe samarbejde og trivsel på arbejdspladsen. Metoderne er kommunikation, procesledelse, relationel koordinering, coaching, konfliktmægling, kurser, uddannelser, samarbejds- og stresshåndteringsprocesser.

Jeg har siden 2014, sammen med en række andre konsulenter, været med til at lede en større LEDERUDDANNELSE inden for NEUROAFFEKTIV LEDELSE.

Hold 4 er netop afsluttet med 18 tilfredse deltagere fra offentlige og private virksomheder. Næste hold starter november 2019.

Læs mere om uddannelsen i Neuroaffektiv Ledelse her.

Dette har ført til, at jeg har undervist på en række konferencer i Neuroaffektiv Ledelse. Bl. a på Proffesionshøjskolen Metropols lederkonference i December 2019.

Envidere underviser jeg også på mange institutioner i den neuroaffectiv forståelse i behandlings og pædagogisk arbejde. Bla. på Tubas store konference i Odense i 2019.

Eksempler på konsulentopgaver

90% af alle ledere i SKAT og  Carlsberg HQ været på kursus med mig som underviser, ligesom alle medarbejdere og ledere på fem af de største teatre i København har.

Jeg har sammen med Thomas Milsted, ledet flere store workshops for ledere og tillidsmænd i at bevare trivslen (og den social kapital) i en forandringstid, bl.a. i Frederikshavns Kommune. Vi har endvidere en 2-dages uddannelse i at være trivselsvejleder på arbejdspladsen. Denne uddannelse kan købes af virksomheder og fagforeninger. 

Jeg har undervist på engelsk i en del internationale danske og udenlandske firmaer, som Intel, Microsemi, DSV, GNSound i stresshåndtering og ledelse, der reducerer stress.

Indenfor de sidste år har jeg haft masser af undervisning, foredrag, coaching og konfliktløsninger. Specielt DSB har brugt mig meget til undervisning af deres frontpersonale i debriefing, kommunikation og konflikthåndtering, og er tilknyttet som konsulent og underviser på deres grunduddannelse i konflikthåndtering. 

I 2017-18 har jeg endvidere undervist en del i organisatorisk robusthed for Finansforbundet og på flere teatre i DK.

I 2019 har jeg bl.a haft opgaver for DSB, Christianshavns kirke, Aalborg Teater, Proffesionshøjskolen metropol, Tuba, Odense kommune.

Er der tale om større opgaver, har jeg et netværk af konsulenter, som kan blive koblet på opgaven.

Læs mere om konsulenten Peter Kofoed her.

Peter Kofoed underviser på konference 

Peter Kofoed underviser på konference

 

 Supervision, supervisionsuddannelse & andre kurser

Supervision

Min efterhånden store og 19 år lange erfaring med supervision gør at jeg i dag er tilknyttet som supervisor på en lang række behandlingsinstitutioner: I socialpsykiatrien, i traume-arbejde med flygtninge, på behandlingsinstitutioner og i rehabiliterings- og misbrugsbehandling.

Du kan se mere om hvilke arbejdspladser ved at trykke på linket, om at jeg superviserer terapeuter og behandlere, samt tilbyder uddannelse indenfor dette område.

Supervisionsuddannelsen

Hold 5 på den helhedsorienterede supervisions-uddannelse starter 15 marts 2019.

Her bringes blandt andet den neuroaffektive forståelse ind i supervisionsrummet.

Klik her for at læse mere om supervisionsuddannelsen.

Klik her, og se en video, hvor jeg fortæller om supervisionsuddannelsens integration af neuroaffektiv viden.  

 

Øvrige kurser

Jeg tilbyder også skræddersyede kurser til grupper af behandlere, rådgivningscentre, socialarbejdere m.m., som ønsker undervisning indenfor et af mine kompetenceområder. Det omhandler fx , PTSD, dissociation, styring af gruppeprocessor, den neuroaffektive forståelse i mødet med borgeren eller klienten, psykologiske udviklingsfaser, hjernen og nervesystemmet i relations arbejde.

Jeg underviser løbende behandlere, plejeforældre, rådgivere i neuroaffektiv forståelse i behandling og pædagogiske arbejde.

Se ligeledes video, hvor jeg fortæller om hjernen og nervesystemet i traumer, udvikling og stress: klik her.

 

 Om Peter Kofoed

Trænet hos Bjarne Jørgensen i Malcom Brown orienteret Bioenergetisk kropspsykoterapi i 1984-87. Uddannet som Bodynamic psykoterapeut i 1989, og i ledelse og kommunikation på S.I.G 1993.
Har endvidere taget mange kurser og træninger (se mere på linket nedenfor) i chok/traume terapi hos Diane Poole, Larry Heller, Bessel Van Der Koch og Peter Levine,  samt træning i AL Pesso's re-forældringssystem og i Gestaltterapi.

Har siden 2011 selv videreuddannet sig hos Marianne Bentzen i neuroaffektiv psykoterapi og er med i en gruppe under supervision af Marianne, og har været med til at starte en 1-årig neuroaffectiv lederuddannelse i oktober 2014.

Har haft selvstændig praksis siden 1988. Jeg har gennem årene udviklet en meget effektiv terapeutisk arbejdsmetode - inspireret af mange forskellige lærere - og ud fra en voksende viden om, hvordan bevidstheden, hjernen og kroppen fungerer sammen. Kernen i dette arbejde er inddragelse af kroppen, kropsbevidstheden og af begreber som mødeøjeblikke og nærmeste udviklingszone i det terapeutiske rum. Med årene har jeg også fordybet mit arbejde med integration af den spirituelle essens i det terapeutiske arbejde. Mit fokus er at understøtte klientens ressourcer og ressource oplevelser i terapien.  

Læs mere om Peter Kofoed her.

Obs! Da jeg har megen undervisning og supervision, har jeg desværre ikke mulighed for selv at tage imod individuelle klienter. Jeg henviser dog gerne til kompetente kolleger.