Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

På jobbet

Siden 1997 har talrige offentlige institutioner (DSB, SKAT, mange hospitaler, kommuner, m.fl., store private firmaer (NNIT,DVS, DAKO, Intel, Novo Nordisk, Grundfos, Carlsberg m.fl.), fagforeninger (FOA, Finansforbundet, HK, Teknisk Landsforbund m.fl.) samt en række mindre firmaer, brugt mig som konsulent, foredragsholder og kursusleder.

Det, jeg er specialiseret i er:
Gennem undervisning og styrede kreative processer at skabe samarbejde og t på arbejdspladsen. Jeg arbejder med en del ledergrupper der har brug for at finde fælles fodfæste i en foranderlig tid. Metoderne er AI, relationel koordinering, coaching, konfliktmægling, og min evne til på en struturet måde at hjælpe gruppen med at finde nye veje. Senest har jeg arbejdet med ledergruppen på Ålborg teater. Du kan se en masse udtalelser fra kunder i rubrikkerne til højre. Se under procesledelse, stresshåndtering i højre side.

Jeg har siden 2014 - sammen med en række andre konsulenter - været med til at lede en større LEDERUDDANNELSE inden for NEUROAFFEKTIV LEDELSE.

Hold 5 startede i november 2019 i Seminar.dk regi. hvor jeg er uddannelsesleder. Holdet er fuldtegnet med 22 deltagere og slutter nu her til August. Interessen er kæmpe stor, 

Hold 6 starter 29 Oktober 2020

Læs mere om uddannelsen i Neuroaffektiv Ledelse her og klik her for tilmelding (hos kursusarrangøren seminarer.dk).

Jeg har undervist på en række konferencer om følelser i ledelsesrummet og i Neuroaffektiv Ledelse. Bl.a. på Professionshøjskolen Metropols Lederkonference i december 2018.

Endvidere underviser jeg også på mange institutioner i den neuroaffektive forståelse i behandlings- og pædagogisk arbejde. Blandt andet på TUBAs store konference i Odense i 2019.

Eksempler på konsulentopgaver

90% af alle ledere i SKAT og  Carlsberg HQ har været på kursus med mig som underviser, ligesom alle medarbejdere og ledere på fem af de største teatre i København har.

Jeg har, sammen med stressekspert Thomas Milsted, ledet flere store workshops for ledere og tillidsmænd i at bevare trivslen (og den sociale kapital) i en forandringstid, bl.a. i Frederikshavns Kommune. Vi har endvidere en 2-dages uddannelse i at være trivselsvejleder på arbejdspladsen. Denne uddannelse kan købes af virksomheder og fagforeninger. 

Jeg har undervist på engelsk i en del internationale danske og udenlandske firmaer, som Intel, Microsemi, DSV, GNSound i stresshåndtering og ledelse, der reducerer stress.

Indenfor de sidste år har jeg haft masser af undervisning, foredrag, coaching og konfliktløsninger. Specielt DSB har brugt mig meget til undervisning af deres frontpersonale i debriefing, kommunikation og konflikthåndtering, og er tilknyttet som konsulent på deres grunduddannelse i konflikthåndtering. 

Jeg udover mine fast opgaver større og mindre opgaver for Det kongelige teater, DSB, Kerteminde kommune, BUPL, Skoler flere steder i landet, Haderslev kommune misbrugsenhed, Helsingør kommune, Institutioner, Kvisten i Viborg og Ålborg teater i 2019 og 2020. Det er både undervisnings og konsulent opgaver.

Er der tale om større opgaver, har jeg et netværk af konsulenter, som kan blive koblet på opgaven.

Læs mere om konsulenten Peter Kofoed her.

Peter Kofoed underviser på konference 

Peter Kofoed underviser på konference

 

 Supervision, supervisionsuddannelse & andre kurser

Supervision

Min efterhånden store og 19 år lange erfaring med supervision gør at jeg i dag er tilknyttet som supervisor på en lang række behandlingsinstitutioner:
I socialpsykiatrien, i traumearbejde med flygtninge, på behandlingsinstitutioner og i rehabiliterings- og misbrugsbehandling.

Du kan se mere her om hvilke arbejdspladser, om supervision af terapeuter og behandlere, samt om at jeg tilbyder uddannelse indenfor dette område.

Supervisionsuddannelsen

Hold 6 på den helhedsorienterede supervisions-uddannelse starter 19 November 2020.

Her bringes blandt andet den neuroaffektive forståelse ind i supervisionsrummet.

Klik her for at læse mere om supervisionsuddannelsen. Du kan også se en masse elev udtalelser her.

Klik her, og se en video, hvor jeg fortæller om supervisionsuddannelsens integration af neuroaffektiv viden.  

 

Øvrige kurser

Jeg tilbyder også skræddersyede kurser til grupper af behandlere, rådgivningscentre, socialarbejdere m.m., som ønsker undervisning indenfor et af mine kompetenceområder.
Det omhandler fx PTSD, dissociation, styring af gruppeprocessor, den neuroaffektive forståelse i mødet med borgeren eller klienten, psykologiske udviklingsfaser, hjernen og nervesystemet i relations arbejde.

Jeg underviser løbende behandlere, plejeforældre og rådgivere i neuroaffektiv forståelse i behandling og pædagogiske arbejde.

Se ligeledes video, hvor jeg fortæller om hjernen og nervesystemet i traumer, udvikling og stress: klik her.

 

 Om Peter Kofoed

Trænet hos Bjarne Jørgensen i Malcom Brown orienteret Bioenergetisk kropspsykoterapi i 1984-87. Uddannet som Bodynamic psykoterapeut i 1989, og i ledelse og kommunikation på S.I.G 1993.
Har endvidere taget mange kurser og træninger (se mere på linket nedenfor) i chok/traume terapi hos Diane Poole, Larry Heller, Bessel Van Der Koch og Peter Levine, samt træning i AL Pesso's re-forældringssystem og i Gestaltterapi.

Har siden 2011 selv videreuddannet sig hos Marianne Bentzen i neuroaffektiv psykoterapi, og er med i en gruppe under supervision af Marianne, og har været med til at starte en 1-årig neuroaffektiv lederuddannelse i oktober 2014.

Har haft selvstændig praksis siden 1988. Jeg har gennem årene udviklet en meget effektiv terapeutisk arbejdsmetode - inspireret af mange forskellige lærere - og ud fra en voksende viden om, hvordan bevidstheden, hjernen og kroppen fungerer sammen. Kernen i dette arbejde er inddragelse af kroppen, kropsbevidstheden og af begreber som mødeøjeblikke og nærmeste udviklingszone i det terapeutiske rum. Med årene har jeg også fordybet mit arbejde med integration af den spirituelle essens i det terapeutiske arbejde. Mit fokus er at understøtte klientens ressourcer og ressource oplevelser i terapien.  

Læs mere om Peter Kofoed her.

Obs! Da jeg har megen undervisning og supervision, har jeg desværre ikke mulighed for selv at tage imod individuelle klienter. Jeg henviser dog gerne til kompetente kolleger.