Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

På jobbet

Siden 1997 har talrige offentlige institutioner (DSB, SKAT, mange hospitaler, kommuner, m.fl., store private firmaer (NNIT,DVS, DAKO, Intel, Novo Nordisk, Grundfos, Carlsberg m.fl.), fagforeninger (FOA, Finansforbundet, HK, Teknisk Landsforbund mf.l) samt mindre firmaer, brugt mig som konsulent, foredragsholder og kursusleder.

Det, jeg er specialiseret i, er gennem undervisning og styrede kreative processer at skabe samarbejde og trivsel på arbejdspladsen. Metoderne er kommunikation, procesledese, relationel koordinering, coaching, konfliktmægling, kurser, uddannelser, samarbejds- og stresshåndteringsprocesser.

Bl.a. har 90% af alle lederne i Carlsberg HQ været på kursus med mig som underviser, ligesom alle medarbejdere og ledere på fire af de største teatre i København har.

I 2015 har jeg, sammen med Thomas Milsted, ledet flere store workshops for ledere og tillidsmænd i at bevare trivslen (og den social kapital) i en forandringstid. Bl.a. i Fredrikshavn Kommune. Vi har endvidere en 2 dages uddannelses i at være trivselsvejleder på arbejdspladsen. den kan købe af virksomheder og fagforeninger.

Se videoerne her, hvor jeg fortæller om:

Hvorfor man bliver stresset

Det psykiske arbejdsmiljø

Ledelse af stressramte

 

Jeg har undervist på Engelsk i en del internationale danske og udenlandske firmaer, som Intel, Microsemi, DSV, GNSound i stresshåndtering og ledelse, der reducer stress.

Indenfor de sidste år har jeg haft masser af undervisning, foredrag, coaching og konfliktløsninger. Specielt DSBhar brugt mig meget til undervisning af deres frontpersonale i debrifing, kommunikation og konflikthåndtering og jeg er fast tilknyttet som konsulent og underviser på deres grunduddannelse i konflikthåndtering. 

Jeg har siden 2014, sammen med en række andre konsulenter, været med til at lede en større lederuddannelse i Neuroaffektiv Ledelse. De første 2 hold, med 16 deltagere fra offentlige og private virksomheder, er afsluttet nu. Hold 3 starter i oktober 2017. Der er gratis introduktionsdag til Hold 3 den 25.8. Læs mere om uddannelsen i Neuroaffektiv Ledelse her.

Dette har ført til at jeg har undervist på række konferencer i Neuroaffektiv ledelse.

Her i 2017 underviser jeg endvidere en hel del for Finansforbundet i organisatorisk robusthed.

Er der tale om større opgaver, har jeg et netværk af konsulenter, som kan blive koblet på opgaven.

Læs mere om konsulenten Peter Kofoed her.

Peter Kofoed underviser på konference 

Peter Kofoed underviser på konference

 

Personlig udvikling og uddannelser

SUPERVISION

Jeg er tilknyttet som supervisor på en lang række behandlingsinstitutioner. I socialpsykriatrien, i traume-arbejde med flygtninge, på behandlingsinstutioner og i rehabiliterings- og misbrugsbehandling.

Min efterhånden store erfaring med supervision har medført, at jeg idag underviser, holder foredrag for og superviserer mange arbejdspladser, superviserer terapeuter og behandlere, samt tilbyder uddannelse indenfor dette område. Den helhedsorienterede supervsionuddannelse har hold 3 er igang, og hold 4 starter medio 2017. Her bringes bl.a. den neuroaffektive forståelse ind i supervisionsrummet.

Se video, hvor jeg fortæller om hjerne og nervesystemet i traumer, udvikling og stress her.

 

EFTERUDDANNELSE

Jeg har siden 1999 ledet en efteruddannelse i psykoterapi, kommunikation og samarbejde. Hjørnestenene i mit arbejde er: Det nærværende møde, forbindelsen mellem mennesker, indre kraft, kropsarbejde, kropsopmærksomhed og en neuroaffektiv forståelse af hjernen, nervesystemet og dissociationsfænonemer. Det kombineres med en dyb erfaring i at fokusere på frigørelse af menneskers inderste ressourcer og kvaliteter, og dermed selvhelende kræfter. Hensigten er, at den enkelte kan fungere med større kraft og kompetence i sit privat- og arbejdsliv til glæde for sig selv og for helheden.

ØVRIGE KURSER

Jeg tilbyder også skræddersyede kurser til grupper af behandlere, rådgivningscentere m.m, der ønsker undervisning indenfor et af mine kompetenceområder. Fx i psykologiske udviklingsfaser, terapeutisk arbejde med PTSD, eller basis neuroaffektiv forståelse i mødet med borgeren, klienten.

 

Om Peter Kofoed:

Trænet hos Bjarne Jørgensen i Malcom Brown orinteret Bioenergetisk kropspsykoterapi i 1984-87. Uddannet som Bodynamic psykoterapeut i 1989, og i ledelse og kommunikation på S.I.G 1993. Har endvidere taget  mange kurser og træninger (se mere på linket nedenfor) i chock/traume terapi hos Diane Poole, Larry Heller, Bessel Van Der Koch og Peter Levine,  samt træning i AL Pesso's re-forældringssystem, Gestaltterapi.

Jeg har siden 2011 selv videreuddannet mig hos Marianne Bentzen i neuroaffektiv psykoterapi og er med i en gruppe under supervision af Marianne, og har været med til at starte en 1-årig neuroaffectiv lederuddannelse i oktober 2014. Vi starter hold 3 til Oktober.

Har haft selvstændig praksis siden 1988. Jeg har gennem årene udviklet en meget effektiv arbejdsmetode - inspireret af mange forskellige lærere - og ud fra en voksende viden om, hvordan bevidstheden, hjernen og kroppen fungerer sammen. Kernen i dette arbejde er inddragelse af kroppen, kropsbevidstheden og af begreber som mødeøjeblikke og nærmeste udviklingszone i det terapeutiske rum. Med årene har jeg også fordybet mit arbejde med integration af den spirituelle essens i det terapeutiske arbejde. Mit fokus er at understøtte klientens ressourcer og ressoruce opleveser i terapien.  

Læs mere om Peter Kofoed her.

Obs! Da jeg har megen undervisning og supervision, tager jeg ikke selv imod individuelle klinenter. Jeg henviser dog gerne til kompetente kolleger.