Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Udtalelser om

"stresshåndtering i organisationer".

En rutineret og stabil ledergruppe med begyndende tegn på kollektiv stress, manglende motivation og handlekraft, skulle have anvist en vej fra delvis handlingslammelse, til konkrete handlinger og veje til løsninger, som alle kunne identificere sig med. Gruppen blev ved Peter Kofoeds hjælp sat i stand til selv at identificere vores kerneydelser og finde løsninger som understøtter dem. Vi fik mere øje for at holde fokus på kerneydelserne og mindre på "nice to have" opgaver. Vi fik også værktøjer til at lede opad. Værktøjer til at være opmærksomme på kollegaers stressniveau, og at det er legitimt at blive ramt af stress. Det styrkede gruppen at oplevelsen blev delt i mellem os.

Peter Kofoed var god til at lade os "hyle færdigt" og derfra hurtigt at bringe os over i løsningsmode. Da vi landede der var han god til at forankre konkrete løsningsmuligheder i gruppen. Vi fik hjælp til at se klart, at ansvaret for forandringen ligger hos os selv. Han var god til at styre processen, så gruppen fik "hånden på styret".

DSB, Lederteamet S-togstrafikfører

 

"Det har været en rigtig spændende og lærerig proces for både ledelse og medarbejdere, at vi har haft sat stress på dagsordenen i en åben dialog faciliteret af Peter Kofoed. Vores organisation er præget af et internationalt, videnstungt miljø med mange stramme deadlines, og processen har givet os en solid forståelse af, hvordan stress kan opstå, hvad vi skal være opmærksomme på som organisation og individer, samt hvordan vi kan forebygge såvel som håndtere medarbejdere, hvis de rammes af stress. Som en afslutning på processen har vi nu formuleret en overordnet stress-beredskabsplan med henblik på at sikre, at alle - både ledelse og medarbejdere - ikke er i tvivl om, hvordan de forventes at agere, hvis en kollega rammes af stress.

Gitte Lyck, Human Resources Manager, Intel Mobile Communications Denmark"

 

"Her i projektetgruppen er vi rigtig glade for det fantastiske samarbejde, vi har haft med Peter Kofoed. Vi nyder godt af hans evne til at læse organisationen og lydhørhed overfor, hvad det er, vi gerne vil opnå..

Sidst men ikke mindst er han en fantastisk formidler og facilitator."

De bedste hilsner,

Anette Kjærulf Andersen, Skat HR og udvikling"

 

"Vi har tidligere med stor effekt hos både medarbejdere og ledere haft et samarbejde med Peter Kofoed, for at arbejde med stærkt belastende stressforhold, som vi havde på teateret. Vi havde så gode resultater med samarbejdet, at vi i fællesskab fik sat et personaleseminar i stand for denne gang at arbejde på de positive sider.

Igen havde vi med Peters hjælp og styring nogle fantastiske dage, hvor vi alle, både ledere og personale, fik rykket os langt ind i fremtiden på en positiv og livgivende måde.

Med andre ord har det virkelig gjort en forskel - både i forløb omkring krise og stresshåndtering og i et positivt anerkendende forløb, at udvikle og afholde vores personaleudviklingsseminar med rådgivning og i samarbejde med Peter Kofoed".

Hans Christian Gimbel, Direktør Teateret Rebulique.

 

 Vi var meget tilfredse med Peter Kofoeds dialog orienterede undervisning i stress og stressreducering i afdelingen. Specielt var vi glade for den måde, der blev sat gang i en fremadrettet og konstruktiv dialog om stress og trivsel.

Anders Rousing, Section Manager, Shared Service, Group PMO, DSV

 

 

 

 

 

Se flere udtalelser i højre side, under konsulenten Peter Kofoed.