Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Kursus i psykodynamiske udviklingsstrukturer og arbejdet med disse    

Kurset er for professionelle terapeuter, supervisorer, konsulenter og coaches.

Kurset er blevet holdt flere gange de sidste 8 år for grupper af psykoterapeuter.
Er du interesseret så send en mail til konsulent@peterkofoed.dk

Et meget vigtigt grundlag i mit 28 årige arbejde som psykoterapeut, 18 årige virke som supervisor og underviser for mange terapeuter, er min viden om og træning i forskellige psykologiske karakter- og udviklingsmodeller. Som de sidste år er suppleret med en neuroaffektiv forståelse. Det er et meget nuanceret værktøj i min værktøjskasse, som jeg giver videre i mit arbejde som terapeut, underviser, uddannelsesleder og supervisor. Jeg kan se og høre, at det flytter meget for mennesker.

Der er tale om viden og modeller, der beskriver, hvad det er for en udvikling, vi gennemlever kropsligt og psykisk i opvæksten. En forståelse af, hvordan krop, psyke og hjerne udvikler sig i samspil med omverdenen. Men også viden og modeller, der beskriver de overlevelsesstrukturer, vi sætter ind med for at beskytte os imod de forhold i opvækstmiljøet, som ikke er gunstige for vores udvikling.

En viden om udviklingsfaserne er et analyseredskab, der kan hjælpe terapeuter, konsulenter og coaches, til at forstå, hvor klienten/supervisanten sidder fast i sin udvikling, hvad det er for nogle overlevelsesstrategier, der hører til udviklingstrinnet, og hvad det er for interventioner fra terapeuten og supervisor, der er hensigtsmæssige overfor den eller de faser, klienten er ramt i. Erfaringen er, at det kan fokusere og præcisere terapien, og ofte løfte den ud af et dødvande. Det kan også hjælpe supervisor i at se hvor supervisanten bliver ramt, og samtidig hjælpe supervisanten med at se hvilket udviklingstrin de klienter, borgere og beboere de skal arbejde med, sidder fast i.

Den neuroaffective psykologi (hjernens psykologiske udvikling) bliver flettet ind i den karakterologiske udviklingsforståelse.

 Fordi det giver terapeuten mulighed for bl.a.

Med følgende indhold:

Undervisningen vil veksle mellem korte oplevelsesorienterede øvelser i forhold til hver struktur, en teoretisk gennemgang af disse, og hvad man skal være opmærksom på i arbejdet med de enkelte strukturer.

Der vil være læse forberedelse og et træningsgruppe møde, imellem hvert kursus.

Kurset varer 8 dage.

 

Er du interesseret, så send en mail på peter.kofoed@mail.tele.dk, eller ring på telefon: 20 85 97 77.

Pris 11.450,-kr.

Kurset bliver holdt i København.

De bedste hilsner Peter Kofoed.