Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

5 dages kursus i psykoterapeutisk traume- og dissociationsbehandling 

- ud fra den nyeste hjerneforskning 

Kurset tilbydes til grupper af terapeuter, eller når der er nok interesserede.     

 

De sidste mange års forskning i neuroaffektiv udviklingspsykologi, traumatisering og nervesystemet har dels udvidet vores forståelse af krop-psyke-sammenhængen, og har i ligeså høj grad givet os en dyb viden om udvikling af effektive terapeutiske metoder.

I den neuroaffektive forståelse kan indre konflikter opstå på grund af regression, manglende modning, eller dissociation. På dette kursus vil vi fokusere mest på dissociationssymptomer og den terapeutiske behandling af disse.

Dissociation kan skyldes mange ting, men handler også om, en indre manglende evne til at regulere vores nervesystem. Årsagerne hertil kan være flere:

- Manglende regulerings- og synkronisitets-kapacitet hos de oprindelige omsorgspersoner.

- Traumatisering.

- Kroniske eller langvarige stressbelastninger.

På dette 5-dages kursus vil der blive undervist i sammenhængen mellem de 3 hjerner i relation til dissociationssymptomer. Endvidere vil der blive undervist i de relevante terapeutiske interventioner for at behandle (regulere) dissociationssymptomerne og opbygge større indre fleksibilitet og modstandskraft. Metoderne vil spænde fra metoder der regulere det autonome nervesystem, til at arbejde med limbiske afstemninger og prefrontale mentaliserings kompetencer. 

Kurset vil være en vekslen mellem teori, træning, egen-involvering og fælles/egen refleksion, og vil have en ressource-orienteret indfaldsvinkel. Min erfaring som underviser igennem 20 år, er at den bedste læring opstår, når vi lære med både hoved og krop.

Den teoretiske ramme er, Neuroaffektiv psykoterapi, Peter Levine’s SE-terapi, Bessle Van der Kochs forskning, stressforskningen, Bodynamic Institut, Malcom Browne m.fl.

Målgruppen: Professionelle behandlere.

Der vil blive undervist på mindre hold. Kun mellem 6 og 8 deltagere. 

Tilmelding: Kontakt Peter Kofoed på konsulent@peterkofoed.dk, eller på telefon 2085 9777.

Pris: 7800kr.