Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Ledelse:

Peter Kofoed har igennem de sidste 8-9 år arbejdet mere og mere med ledelse, der reducerer stress og fremmer samarbejde og trivsel. Peter Kofoed arbejder her såvel som konsulent, coach og underviser.

Mange organisationer og institutioner oplever store forandringer i disse år. Hierarkiske strukturer ændres, samarbejdsstrukturer ændres, kulturer ændres. Både offentlige og private virksomheder er pressede til at være mere effektive.

Det skaber i bedste fald dynamik, men ofte også en masse uro og usikkerhed. Noget af usikkerheden er forbigående, mens noget sætter sig i individer og afdelinger som stress. Vi kan se, at flere og flere mennesker i vores samfund bliver ramt af stress, hvilket skaber problemer for deres helbred, men også påvirker deres arbejdsevne. Men vi kan også se, at hele afdelinger kan blive lammede af forandringstempoet og kravet om effektivisering.

Det er i sandhed en tid, der kræver stærk ledelse. Lederskab har til alle tider været vigtigt. Vi har vel heller aldrig været så optaget af, hvad god ledelse er, som vi er i dag. Alligevel ser vi meget usikkerhed hos ledere i dag, blandt andet fordi det kræver mere at være leder i dag, hvor så mange strukturer er under forandring.

For 15 år siden var det ofte medarbejderne, fx de faglige klubber, som bookede stress-eksperter. I dag er det ofte mellemledere, som føler sig magtesløse over for deres rolle i relation til stress og mistrivsel. De kan føle sig som en lus mellem 2 negle, mellem forventninger oppefra og nedefra i organisationerne.

Ledernes hovedorganisation har i en undersøgelse fundet frem til, at over 30 % af deres medlemmer ofte føler sig mere stressede end godt er, og at endnu flere mangler en handleplan over stressede medarbejdere.

På kurserne med Peter Kofoed bliver der undervist i ledelse, der reducerer stress. Herunder bliver dilemmaer for lederne taget op, og der gives konkrete værktøjer, som der arbejdes med hos den enkelte leder og i ledergruppen.

Der arbejdes med begreber som synlig ledelse, kommunikation og metoder, som forstyrrelses-fri tid, vurdering af belastningsgraden, stresssymptomer vi skal være opmærksomme på, mailkultur, forventningsafklaring, succeskriterier, kollektive prioriteringsplatforme, evnen til at skabe tillid og meget mere.

Der bliver også undervist i og arbejdet med værktøjer til at håndtere lederens eget pres, samt i, at lederen forstår sin egen rolle. Her vil blive arbejdet med begreber som rum til ledelse, tidsstyring og m.m. God ledelse er jo blandt andet, at geare sin egen indsats gennem andre.

Disse kurser og processer har været afholdt på mellemleder- og toplederniveau i mange virksomheder og organisationer.

Kurserne har endvidere været afholdt for ledere i mange organisationer de sidste par år, her i blandt:

 

Se udtalelser i stresshåndtering og stressreducerende ledelse og i udtalelser fra organisationer.

 

Feedback fra Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune

"I perioden 2007 – 2013 har Peter Kofoed arbejdet med teambuilding, stresshåndtering, konflikthåndtering og coaching i lederteamet i hjemmeplejen i Brøndby Kommune. Stresshåndtering har været for alt personale i Hjemmeplejen. Der er sat en proces i gang som stadig kører.

Hjemmeplejen har været igennem en turbulent periode med lederskift og større organisationsændringer i 2007, hvilket betød at Hjemmeplejen skulle samles under en leder. Tre områder med forskellige kulturer skulle samles til en organisation – i sig selv en stor udfordring!

Det blev en succes. Lederne oplevede, at de både lærte meget om samarbejde, om konflikthåndtering, og fik redskaber med hjem til deres daglige ledergerning.

Ved Peters hjælp fik vi formuleret fælles værdier, fælles mål og skabt fælles retning og handling.

Der blev skabt et trygt rum for lederne, med dialog og afklaring som redskab, så ressourcerne blev frigivet til glæde for samarbejdet, for deres medarbejdere og for udviklingen i organisationen.

Samtidig har Peter kørt en træningsproces med lederteamet, i coaching orienteret ledelse. Her har Peter skiftet mellem teori og praktiske øvelser (coaching) med udgangspunkt i konkrete situationer fra arbejdet. Dette har givet god mening og vi har lært teknikker til at håndtere de vanskelige situationer på arbejdspladsen. Det har skabt en stærkere teamfølelse i ledergruppen, så samarbejdet kan få mere energi og har hjulpet lederne til at få en mere åben og ansvarlig kommunikation.

Peter har været en meget kvalificeret underviser, coach, konfliktløser og hjulpet os hurtigere gennem forandringsprocessen. Den store erfaring og viden, der ligger bag Peters måde at arbejde på, en vekslen mellem teori og praksis, hvor der italesættes, systematisere og skabes overblik, men hvor også de stemninger der er i den enkelte og gruppen – bruges som værdifulde redskaber, er vigtigt at have med i værktøjskassen, når lederteamet udfordres til at finde nye måder at organisere samarbejdet på, og ikke mindst måder, hvor samarbejdet kan få mere energi på. Så vi kan kun give vores varmeste anbefalinger.

Anne Rhinstrøm Nielsen, Leder af Hjemmeplejen, Brøndby Kommune"