Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

NEUROAFFEKTIV LEDERUDDANNELSE

 

HVAD ER NEUROAFFEKTIV LEDELSE?

Neuroaffektiv ledelse giver nye perspektiver på lederskabet og banebrydende indspil til udvikling af det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af teams. Og en helt ny værktøjskasse til at forløse hjernens - og hjertets potentiale i dig selv og de mennesker som du skal bevæge med dit lederskab. God ledelse, som vi forstår det, udspiller sig gennem en kombination af:

1) Det personlige lederskab - Hvordan lederen bringer sig selv og sine personlige egenskaber i spil i lederskabet.

2) Lederens relationskompetencer – Lederens evne til at mærke og tage udgangspunkt i sig selv, have empati for andre og skabe et godt samspil i gruppen.

3) Lederens rolleforståelse - Hvordan lederen forstår sin rolle, prioriterer ledelsesindsatsen og bruger sin tid.

4) Lederens værktøjskasse - Lederens værktøjer tilegnet gennem uddannelse, træning, metoder, erfaring og visdom.

 

UDDANNELSE I NEUROAFFEKTIV LEDELSE

I programmet arbejder vi både med at styrke din evne til at bruge dig selv autentisk i lederskabet, udvikle gode relationer og skabe mødeøjeblikke, samt udvikle din rolleforståelse og din værktøjskasse. Du vil udvide din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag. Du vil blive en mere bevidst, reflekteret og bedre leder. Læs mere om uddannelsen her. 

Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvad der driver og motiverer os, hvordan du undgår stress, og hvordan du opnår indre ro og styrker din robusthed. Du vil udvikle din personlige ledelsesmæssige autoritet, så du både er en tydelig karavanefører og en empatisk leder. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du kan bevæge og motivere dine medarbejdere og hvordan du styrker din evne til mentalisering.

Neuroaffektiv ledelse baserer sig blandt andet på de neuroaffektive kompasser udviklet af Marianne Bentzen og Susan Hart. Vi har oversat kompasserne til ledelsespraksis, og de kan dermed anvendes direkte som værktøjer for både det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af grupper.

Det er vores erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog og øvelser. Undervisningen og øvelserne vil relatere sig til din dagligdag som leder, og vil kunne omsættes direkte i din ledelsespraksis. Vi vil bruge den smukke natur rundt om vores kursussted, træne i par og grupper, samt sikre, at du har tid til egen refleksion og integration.

 

HVEM ER DU?

Du er leder i en offentlig institution eller en privat virksomhed. Vi har god erfaring med blandede hold, hvor deltagerne bliver gensidig inspirerede af hinandens perspektiver. Du er interesseret i at udvikle dit lederskab gennem aktivt at forløse både hjernens og hjertets potentiale. Og du har lyst til at møde, udfordre og udvikle dig selv og dit lederskab sammen med de andre engagerede ledere på holdet. På tidligere hold har vi flere gange haft par af to ledere fra samme arbejdsplads, hvilket kan skærpe den fælles oversættelse af stoffet til daglig ledelsespraksis.

 

HVAD KAN DU FÅ UD AF AT DELTAGE?

Dit udbytte vil selvfølgelig afhænge af dit fokus og de særlige problemstillinger, du bringer med ind i programmet. Programmet vil have fokus på at skabe bevidsthed, træne og styrke dig i din ledergerning på følgende områder:

• Blive en bedre og mere helstøbt leder, der bruger hjernen og hjertets potentiale • Styrke din selvindsigt, din lederrolle forståelse og din autentisitet som leder • Opnå større følgeskab fra dine medarbejderne og bedre resultater • Håndtere udfordrende eller stressende situationer konstruktivt • Skærpe din empati og relations kompetencer og dermed styrke dit samspil med andre • Blive en bedre og mere effektiv teamleder • Styrke din ledelsesmæssige autoritet og handlekraft • Blive bedre til at motivere og flytte dine medarbejdere • Forstå, trives med og folde dig ud i ledergerningen

 

HVEM ER UNDERVISERNE?

Programmet ledes af Peter Kofoed. Konsulent og psykoterapeut. Peter har ledet uddannelser i supervision og procesledelse. Han leder løbende udviklings- og samarbejdsprocesser i virksomheder og coacher ledere og ledergrupper. For mere information se www.peterkofoed.dk.

Ved mere end 12 tilmeldte deltager konsulent, psykoterapeut og supervisor, Michael Gad, som medunderviser på en del af kurserne.

Begge undervisere har mange års erfaring med udvikling af lederskab, langvarige uddannelser, supervision og træning i neuroaffektiv psykoterapi og ledelse.

 

PRAKTISK

Uddannelsen tilbydes nu under seminarer.dk, og forløber over 12 dage. Næste start 14-15 november 2019. 

Hele uddannelsesforløbet afholdes ved “Sund & Skov” i Middelfart på følgende datoer:

Modul 1: Torsdag den 14. november 2019 – fredag den 15. november 2019

Modul 2: Tirsdag den 10. december 2019 – onsdag den 11. december 2019

Modul 3: Tirsdag den 21. januar 2020 – onsdag den 22. januar 2020

Modul 4: Onsdag den 4. marts 2020 – torsdag den 5. marts 2020

Modul 5: Torsdag den 16. april 2020 – fredag den 17. april 2020

Modul 6: Torsdag den 28. maj 2020 – fredag den 29. maj 2020

 

Pris inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning: 39.275 kr. ekskl. moms.

 

www.seminarer.dk under Loyalitetsrabat kan du se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

 

TILMELDING TIL UDDANNELSEN

Tilmelding gennem seminarer.dk - skriv en mail direkte på seminarer@seminarer.dk 

 

Ved spørgsmål - eller hvis du har brug for at aftale et møde med os - ring til Peter Kofoed 20859777 eller e-mail konsulent@peterkofoed.dk

Se også http://www.neuroaffektivledelse.dk/ for mere information.

 

HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE:

”Jeg har sat stor pris på – og er blevet inspireret af – vekselvirkningen mellem teori og praksis. Deres ”don’t tell it – show it” tilgang, eller måske rettere ”don’t tell it – make them feel it” er læringsmæssigt meget effektiv.” Thomas K. Olesen, leder i Novo Nordisk A/S

”Uddannelsen har givet mig en ekstra dimension til min værktøjskasse, som jeg er overbevist om, at jeg i min daglige ledergerning kan have stor gavn af. Mine medarbejdere har allerede bemærket: ”du er en anden leder nu”. Jeg har haft stor gavn af uddannelsen og mine personlige kvalifikationer som leder og menneske, har fået et enormt løft. Min rygrad er blevet dobbelt så tyk og 20 cm. længere.” Allan Christiansen, leder i Haderslev Kommune

”Det er en stærk uddannelse for udvikling af ledelse. Uddannelsen har et klart menneskeligt fundament, som samtidig vil være med til at skabe resultater i den daglige ledelse af medarbejderne. Undervisningen var dynamisk og inspirerende.” Erik Haarbo Andersen, leder i Grundfos Holding A/S

”Ledelse, der giver mening” burde kurset hedde. Det er en helt anden måde at tænke ledelse på, som giver et dybere kendskab til sig selv og egne handlemønstre. Og som også udvikler evnen til at kunne mentalisere og reflektere over lederskabet og relationen til andre mennesker. Det har været et fantastisk forløb, og udover, at jeg er vokset som leder, har det også været en personlig rejse.” Anne Bosse, dagplejeleder i Næstved Kommune

”På kurset i neuroaffektiv ledelse bliver du klogere på dig selv som leder og som menneske, og du får brugbare redskaber til dit fremtidige arbejde. Der har været en super vekselvirkning mellem teori og praksis, og underviserne supplerer hinanden meget flot.” Jeppe Mikkelsen, forstander Nøvlingskov Efterskole

”Vil du lære dig selv bedre at kende som leder og menneske, er dette den perfekte uddannelse. Vil du også lære mere om mødet mellem mennesker, og om hvordan, du som leder kan skabe forandring igennem dit arbejde og med dine medarbejdere, så skal du ikke vente et sekund mere. Meld dig med det samme! Underviserne har været de mest nærværende, jeg har oplevet. De supplerer hinanden sindssygt godt.” Lisbeth Nissen Sørensen, pædagogisk leder Klub Roskilde Vest.