Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

NEUROAFFEKTIV LEDERUDDANNELSE

HVAD ER NEUROAFFEKTIV LEDELSE?

Neuroaffektiv ledelse giver nye perspektiver på lederskabet og banebrydende indspil til udvikling af det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af teams.

Neuroaffektiv ledelse tager afsæt i menneskets grundlæggende konstruktion, hjernens kapacitet, dens potentiale og muligheder for udvikling. Hjernen styrer både vores evne til tænkning og impulser til handling, vores følelser og samspils-kompetencer, og vores sanser og basale selvreguleringsmekanismer.

God ledelse handler om vores evne til at udnytte dette potentiale, i os selv som ledere, og i vores relationer. Lederens evne til at være i samspil med medarbejderne, med kollegerne, med chefen, med interessenterne og endda med sig selv, er selve kernen i god ledelse.

I programmet arbejder vi med at styrke dine refleksioner, din bevidsthed, dine relationelle kompetencer og din adfærd som leder. For at udnytte potentialet i dig selv som leder, og kunne forstå medarbejdere og øvrige ledelsesrelationer, så I bevæger jer og skaber resultater sammen.

Læs mere i brochuren her