Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Om Konsulenten Peter Kofoed

Se udtalelser fra kunder, i højre rubrik forneden, og under andre rubrikker.

- som stresskonsulent, coach og foredragsholder.

 

Foredrag, workshops og kurser

- Altid tilpasset den enkelte virksomhed.

Talrige undersøgelser viser, at udviklingen af vores sociale og følelsesmæssige kompetencer er afgørende for vores succes i og tilfredshed med vores arbejdsliv.

I moderne ledelse er det vigtigt at kende sine strategier, at kunne skabe overskuelighed, sætte klare forventninger og mål, og det er afgørende at kunne håndtere konflikter, samt at kunne inspirere og motivere medarbejderne. Med andre ord at være med til at skabe et arbejdsrum, hvor medarbejdernes ressourcer frisættes til gavn for arbejdspladsen.

 

Kurser og foredrag for ledere:

Et eksempel på et omfattede konsulent arbejde:

Peters arbejde for SKAT DANMARK på topleder- og organisationsniveau.

I perioden 2010-2014 har Peter Kofoed arbejdet med stresshåndtering på flere niveauer i SKAT DANMARK. Skat har været igennem en længere periode med massive forandringer. I første omgang valgte Skat at uddanne 18 af deres egne udviklingskonsulenter som stressvejledere igennem Center for Stress og Trivsel. Efterfølgende skabte Peter Kofoed sammen med SKAT HR et koncept for et 2-dages kursus i stressreducerende ledelse.

Det blev en stor succes. Mange ledere oplevede at de både lærte en masse om stress, og fik en masse med hjem til deres daglige ledergerning. I dag har 75% af Skats ledere gennemført kurset. Det resulterede i, at man på det øverste direktionsniveau besluttede, at alle i topledelsen skulle på et 2-dages kursus i stressforebyggelse på organisationsniveau. Man ønskede, at hele organisationen skulle klædes på til at håndtere de eksisterende og fremtidige udfordringer med mindst mulig stress.

Alle skattedirektører, direktører, underdirektører og den allerøverste ledelse kom på kursus i stressforebyggelse og forandringsprocesser i efteråret 2009.

Kurset kom til at hedde "Forandringsprocesser".