Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

HVAD ER NEUROAFFEKTIV LEDELSE?

Jeg holder flere og flere oplæg om Neuroaffektiv ledelse. På konferencer, i lederfora m.m. Det kan variere fra 1½ time til en hel dag.

Med den nyeste neuroaffektive forståelse får vi en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvad der driver og motiverer os, hvordan vi undgår stress, og hvordan vi opnår indre ro og styrker vores robusthed.

Den viden kan på en simpel måde omsættes til viden om hvordan man som leder kan udvikle sin personlige ledelsesmæssige autoritet, så lederen både er en tydelig karavanefører og en empatisk leder. Desuden kan man blive klogere på, hvordan man som leder bedst spiller sammen med andre, hvordan man kan bevæge og motivere sine medarbejdere og hvordan lederen selv kan styrker sin evne til mentalisering.

Neuroaffektiv ledelse giver ny perspektiv på lederskabet og banebrydende indspil til udvikling af det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af teams. Og en helt ny værktøjskasse til at forløse hjernens - og hjertets potentiale i lederen selv og de mennesker som vedkommende skal bevæge med sit lederskab.

God ledelse, som vi forstår det, udspiller sig gennem en kombination af:

1) Det personlige lederskab - Hvordan lederen bringer sig selv og sine personlige egenskaber i spil i lederskabet?

2) Lederens relationskompetence – Lederens evne til at mærke og tage udgangspunkt i sig selv, have empati for andre og skabe et godt samspil i gruppen.

3) Lederens rolleforståelse - Hvordan lederen forstår sin rolle, prioriterer ledelsesindsatsen og bruger sin tid.

4) Lederens værktøjskasse - Lederens værktøj tilegnet gennem uddannelse, træning, metoder, erfaring og visdom.

Neuroaffektiv ledelse baserer sig blandt andet på de neuroaffektive kompasser udviklet af Marianne Bentzen og Susan Hart. Jeg har sammen med en gruppe andre konsulenter oversat kompasserne til ledelsespraksis, og de kan dermed anvendes direkte som værktøj for både det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af grupper.

Jeg leder også en uddannelse i neuroaffektiv ledelse som afholdes i Seminar.dk regi. Du kan læse mere om den her. 

 

Udtalelse:

"Det var en fantastisk og inspirende formiddag vi havde med Peter Kofoed.

Han tog udgangspunkt i den neuroaffektive udviklingsteori og neuroaffektive ledelsesforståelse og flettede det på en forståelig måde sammen med begreberne social kapital og relationel koordinering. Jeg har fået en rigtigt god respons fra mange af deltagerne"

Britta Leth Madsen, Lederkonsulent BUPL Storkøbenhavn