Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Coaching

Peter Kofoed har løbende coaching af ledere og ledergrupper fra private og offentlige virksomheder.

Holder uddannelser i coaching-orienteret ledelse for arbejdspladser. 

Af større opgaver kan nævnes:

Uddannelse af ledere i Ledelse og Coaching:

 

Coaching og undervisning i coaching for ledergrupper:

 

Coaching af ledere 

Har givet individuel coaching til ledere i IT sektoren, forskningsområdet, det socialpædagogiske område, konsulentbranchen, advokatbranchen, telebranchen, skoleledere og mange andre.

 

Coaching for medarbejdergrupper:

Har coachet medarbejdergrupper i mange forskellige sektorer i at opnå deres mål samt i stresscoaching.

 

Mit speciale er at coache i personaleledelse og samarbejde i ledergrupper. Metoderne er mange. Men ofte starter en coaching med at vi:

1) afdækker arbejdsområdet. Hvad er det lederen/ledergruppen ønsker anderledes. Hvad er målet.

2) Når det er på plads bruger jeg mine mange års træning og erfaring i at spørge/finde ind til kernen af problemet/udfordringen. Når målet og kerne i udfordringen står klart.

3) Er det tid til at bringe min og lederens menneskelig erfaring i spil. Jeg har igennem 26 års erfaring opbygget en kæmpe viden om hvordan mennesker skal håndteres og kommunikeres til. Hvilken kommunikation og ledelsesstil der virker bedst på forskellige personlighedstyper. Hvordan mennesker motiveres og retningspejles bedst.

Jeg kan ret hurtigt aflæse hvad der er i spil for lederen og for de medarbejder hun/han har brug for coaching i forhold til. Først og fremmest er det vigtigt at vurdere om der er behov for ramme sætning (macro styring), eller behov for en mere nuanceret kommunikation mellem leder og medarbejder/medarbejdergruppe (micro styring).

4) herfra begynder vi sammen at finde handlestrategier.

 

Feedback fra Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune

"I en periode på 3-4 år har Peter Kofoed arbejdet med teambuilding, stresshåndtering, konflikthåndtering og coaching i lederteamet i hjemmeplejen i Brøndby Kommune. Stresshåndtering har været for alt personale i Hjemmeplejen. Der er sat en proces i gang som stadig kører.

Hjemmeplejen havde været igennem en turbulent periode med lederskift og større organisationsændringer, hvilket betød at Hjemmeplejen skulle samles under en leder. Tre områder med forskellige kulturer skulle samles til en organisation – i sig selv en stor udfordring!

Det blev en succes. Lederne oplevede, at de både lærte meget om samarbejde, om konflikthåndtering, og fik redskaber med hjem til deres daglige ledergerning.

Ved Peters hjælp fik vi formuleret fælles værdier, fælles mål og skabt fælles retning og handling.

Der blev skabt et trygt rum for lederne, med dialog og afklaring som redskab, så ressourcerne blev frigivet til glæde for samarbejdet, for deres medarbejdere og for udviklingen i organisationen.

Samtidig har Peter kørt en træningsproces med lederteamet, i coaching orienteret ledelse. Her har Peter skiftet mellem teori og praktiske øvelser (coaching) med udgangspunkt i konkrete situationer fra arbejdet. Dette har givet god mening og vi har lært teknikker til at håndtere de vanskelige situationer på arbejdspladsen. Det har skabt en stærkere teamfølelse i ledergruppen, så samarbejdet kan få mere energi og har hjulpet lederne til at få en mere åben og ansvarlig kommunikation.

Peter har været en meget kvalificeret underviser, coach, konfliktløser og hjulpet os hurtigere gennem forandringsprocessen. Den store erfaring og viden, der ligger bag Peters måde at arbejde på, en vekslen mellem teori og praksis, hvor der italesættes, systematisere og skabes overblik, men hvor også de stemninger der er i den enkelte og gruppen – bruges som værdifulde redskaber, er vigtigt at have med i værktøjskassen, når lederteamet udfordres til at finde nye måder at organisere samarbejdet på, og ikke mindst måder, hvor samarbejdet kan få mere energi på. Så vi kan kun give vores varmeste anbefalinger.

Anne Rhinstrøm Nielsen, Leder af Hjemmeplejen, Brøndby Kommune"