Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Samarbejde og teambuilding

Et forløb for personale- og ledergrupper -

Jeg har udviklet en metode til at forbedre samarbejdet i afdelinger og personalegrupper. I denne metode fokuseres der både på de organisatoriske og relationelle aspekter af samarbejdet. Metoden bygger på den positive tilgang til kollektive processer fra AI og LØFT-tilgangen kombineret med strukturen fra de 6 R-ord: (afklaring af retning, rammer, råderum, regler, rolleafklaring og relationer). Det sammenkobles med den dybereliggende forståelse af grupper, fra den systemiske tankegang. Hvor der er en anerkendelse af, at virkelige forandringer mellem mennesker sker, når der skabes trygge rum til konstruktiv personlig kommunikation. Dette medfører, at denne metode kommer meget dybt ned omkring de strukturer, der styrer arbejdslivet. Processen bliver både fremadrettet og konstruktiv, uden at blive overfladisk (som det er min erfaring at rene AI-processer nogle gange kan blive).

Min erfaring er, at ved at kombinere de forskellige metoder, skabes der et fremadrettet rum, hvor arbejdet kan organiseres på mere hensigtsmæssige måder, samtidigt med at relationer og samarbejdet mellem medarbejdere og ledere og medarbejdere imellem bliver bedre.

Jeg underviser også ledere i at køre dele af processen i deres egne afdelinger. Jeg har fx undervist, tillidsmænd i DJØF, ledere i Intel Ålborg og i Frederikshavns kommune i at køre 6 R-ord-processen i deres afdelinger.

Af opgaver kan nævnes:

 

Jeg arbejder løbende med flere arbejdspladser.

 

Feedback fra Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune, juni 2012

"I perioden 2007 – 2012 har Peter Kofoed arbejdet med teambuilding, stresshåndtering, konflikthåndtering og coaching i lederteamet i hjemmeplejen i Brøndby Kommune. Stresshåndtering har været for alt personale i Hjemmeplejen. Der er sat en proces i gang som stadig kører.

Hjemmeplejen har været igennem en turbulent periode med lederskift og større organisationsændringer i 2007, hvilket betød at Hjemmeplejen skulle samles under en leder. Tre områder med forskellige kulturer skulle samles til en organisation – i sig selv en stor udfordring!

Det blev en succes. Lederne oplevede, at de både lærte meget om samarbejde, om konflikthåndtering, og fik redskaber med hjem til deres daglige ledergerning.

Ved Peters hjælp fik vi formuleret fælles værdier, fælles mål og skabt fælles retning og handling.

Der blev skabt et trygt rum for lederne, med dialog og afklaring som redskab, så ressourcerne blev frigivet til glæde for samarbejdet, for deres medarbejdere og for udviklingen i organisationen.

Samtidig har Peter kørt en træningsproces med lederteamet, i coaching orienteret ledelse. Her har Peter skiftet mellem teori og praktiske øvelser (coaching) med udgangspunkt i konkrete situationer fra arbejdet. Dette har givet god mening og vi har lært teknikker til at håndtere de vanskelige situationer på arbejdspladsen. Det har skabt en stærkere teamfølelse i ledergruppen, så samarbejdet kan få mere energi og har hjulpet lederne til at få en mere åben og ansvarlig kommunikation.

Peter har været en meget kvalificeret underviser, coach, konfliktløser og hjulpet os hurtigere gennem forandringsprocessen. Den store erfaring og viden der ligger bag Peters måde at arbejde på, en vekslen mellem teori og praksis, hvor der italesættes, systematisere og skabes overblik, men hvor også de stemninger der er i den enkelte og gruppen – bruges som værdifulde redskaber, er vigtigt at have med i værktøjskassen, når lederteamet udfordres til at finde nye måder at organisere samarbejdet på, og ikke mindst måder, hvor samarbejdet kan få mere energi på. Så vi kan kun give vores varmeste anbefalinger.

Anne Rhinstrøm Nielsen, Leder af Hjemmeplejen, Brøndby Kommune"