Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Stresshåndtering og Stress-reducerende Ledelse

Jeg tilbyder foredrag, undervisning, samarbejdsprocesser omkring Stresshåndtering på arbejdspladsen - rettet imod medarbejdere, teams og grupper, og på lederplan, samt kurser og workshops i Stress-reducerende Ledelse. Endvidere har jeg holdt mange kurser om ekstrem stress (PTSD), for arbejdspladser hvor der kan opstå meget høj belastning af medarbejderne (DSB s-tog, Movia, Metroselskabet m.m.)

Igennem tiden har jeg holdt foredrag om stress for så forskellige grupper som praktiserende læger, advokater, hjemmehjælpere, sygeplejesker, skolelærere, ingeniører, i IT- og servicebranchen, og for ledere i private og offentlige virksomheder.

Jeg tager også ud og holder foredrag om "Forældrerollen og Stress" og "Det Gode Liv og Stress".

Se video her om årsager til stress: http://maxmee.com/afspil?sid=95569

Se video om ledelse af stressramte: http://maxmee.com/afspil?sid=95568

Se udtalelser i højre spalte forneden.

 

Nogle af de større opgaver i de sidste år har været:

 

DSB, Metroen, Movia, Center for parkering København m.fl: 1 årigt projekt. 2-dages kurser for flere højrisiko grupper i stresshåndtering, traumatisk stress og stresshåndterende ledelse. Kurserne har været for alle DSB's S-togs-revisorer, Metroens stewarder, parkeringsvagterne i København, samt Movias bus-kontrollører og deres ledere.


Brøndby og Thisted Kommune: Undervisning for alle medarbejdere og ledere i Hjemmeplejen.


Advokatfirmaet Horten: Undervisning af alle medarbejdere og ledergrupper.


Skat Danmark: Konsulent og underviser på et kæmpe projekt, der handler om at skabe et koncept omkring stresshåndterende ledelse, som næsten alle Skats ledere efterfølgende har været igennem. I den forbindelse har jeg været med til at uddanne 18 stressvejledere i Skat Danmark. Jeg holdt i efteråret 2010 fire 2-dages kurser i 'Stress, Ledelse og Organisation' for Skats direktion og topledelse.


NNIT: Stort stress-projekt for ledergrupper og medarbejdere.


Herlev Sygehus: Undervist i 'Stresshåndtering og Samarbejde' i flere afdelinger.


Storstrøms Amt: Stresshåndtering på medarbejder- og ledelsesplan i forbindelse med nedlægningen af amtet.


Dako Denmark A/S: Undervisning af flere medarbejdergrupper og ledere i stresshåndtering i forbindelse med omstrukturering, i flere omgange.


Københavns Universitets IT afdeling: Undervisning og workshop for alle medarbejdere i 'Stresshåndtering og Samarbejde'. Længere forløb om 'Stress og Ledelse' for ledergruppen.


BEC: Proces for hele ledelseslaget i organisatorisk stresshåndtering.


Dansk Miljø Undersøgelser: Stresshåndteringsundervisning og projektdag om 'Stress i organisationen'.


Enghuset Gistrup: Alle afdelinger og ledergruppen var igennem et fælles stressprojekt i februar-marts.


Kragskovhede Statsfængsel: Undervist alle afdelinger i stresshåndtering, og undervist ledergruppen i stresshåndterende ledelse.


Tåstrup Kommune: Jeg har kørt flere 3-dages uddannelser i stresshåndterende ledelse for en del af kommunens ledere.


CSC i 2 afdelinger: Undervisning i 'Stresshåndtering' og procesforløb i 'Stressreducerende Samarbejde'.


Energistyrelsen: Undervist alle medarbejdere og mellemledere i 'Stress og Stresshåndtering'. Brugt som sparringspartner af HR, i forbindelse med Energistyrelsens stress-beredskab.


Gentofte kommune, Teknik og Miljø: Alle afdelinger og lederkurser og workshops i "Ledelse der reducerer stress".


Intel, Ålborg: Medarbejderforedrag og lederkursus/workshop i "Ledelse der reducerer stress".


Teknologisk Institut: Kurser for advokater om stress og stresshåndtering.


Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen: Kursusrække om stress som en del af den obligatoriske videreuddannelse for advokater.