Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Proces til stressreducering i grupper, gennem forventningsafstemning, fælles prioriteringer og afklaring af samarbejdet m.m.

Jeg har de sidste 10 år arbejdet med afdelinger, teams og grupper af medarbejdere i processer, der skal hjælpe dem med sammen at reducere stress.

Mange virksomheder har arbejdet med worklife-balance og andre tiltag overfor medarbejderne, men har stadig store stressproblemer. Ofte er det fordi der er fokuseret for meget på individet og for lidt på samarbejdet i afdelingen, og samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.

Jeg har været med til at udvikle nogle metoder til at arbejde med at mindske stress i grupper og afdelinger med henblik på at skabe mere klarhed og overblik. Så tiden bliver brugt mindre på frustrationer, og mere på arbejdsopgaver og trivsel.

Jeg har arbejdet med Afdelinger mange forskellige steder, blandt andre: