Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Supervision på institutioner og andre

 

Jeg arbejder både med fagsupervision og supervison på samarbejdet i personalegrupper.

Jeg har arbejdet med supervison de sidste 16 år, på forskellige institutioner- bl.a. på en lang række behandlingsinstitioner og i andet socialt arbejde.
Jeg var bla. i flere år tilknyttet mavetarmkirugisk afdeling på Herlev Hospital i et større projektforløb, hvor personalet og ledelse løbende fik supervison. på Du kan se en liste nederst siden, af hvor jeg giver supervision i øjeblikket.

Min tilgang er meget anerkende, men er også konfronterende, når det er nødvendigt.

Jeg bygger på teorier og metoder fra fokusskabende spørge teknikker, Transaktionsanalyse, Reflekterende team, Aktiv samtaleledelse m.m. Metode afhænger af gruppen og indholdet. Der vil også være inddragelse af en neuroaffectiv forståelse af hjernens funktioner i supervisionen. Jeg ser mit job som supervisior som garant for fordybelse, både fagligt og følelsesmæssigt. Men også som den der bringer ressourcer i personalegruppen ind, på de for supervisanten relvante steder.

I alt arbejde med mennesker er det nødvendigt med empati, men det er også nødvendigt at kunne holde fast og fokusere. Jeg bruger det billede, at man skal have et hjerte og et sværd med. Sværdet bruges ikke til at spide, men til at skabe klarhed, optegne grænser og synliggøre ansvar.

 

I øjeblikket er jeg fast supervisor for: