Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

         Supervisionsuddannelse

Helhedsorienteret supervisionsuddannelse ved Peter Kofoed

Der har været gennemført uddannelser i Vejle og i København

  Hold 4 starter i København 1.marts 2018

Er du interesseret  i supervisionsuddannelsen, så send en mail på konsulent@peterkofoed.dk, eller ring på 2085 977.

Uddannelsen kan også købes af grupper eller arbejdspladser. Se udtalelser fra tidligere elever i rubrikken nederst til højre.                      

Supervisions uddannelsen sigter mod at give deltagerne en grundviden og træning i  supervision. Undervisningen vil veksle mellem gennemgang af metoder, teori, og konkret træning af basisfærdigheder og egentlige supervisionsteknikker. Uddannelsen er meget praksis- og værktøjsorienteret. På uddannelsen integreres og bygges der ovenpå ovenpå deltagernes egne erfaringer og viden inden for professionel rådgivning, behandling, terapi og relationsarbejde.

Der vil blive undervist i både individuelle supervisionsteknikker gruppe orinterede supervisionsmetoder. I grupperne er fokus på at inddrage grupperne på en ressourcefyldt måde. Metoderne er mange, fra reflekterende team til aktiv samtaleledelse. Hvor der vil blive undervist i og trænet, at kunne styre faglige diskussioner og håndtere grupperocesser og konflikter i supervisionsgruppen.

Uddannelsen inddrager både et neuroaffectivt og kropsopmærksomhedsfokus i supervisionsrummet. Den neuroaffective forståelse, er en fantastsik ramme til at analyse af klienter/borgere, som tages op i supervision. Men også til at undersøge projektioner, parallel processer og modoverføringer/overføringer i relationen mellem supervisandten (den proffesionelle person, der tager et tema op i supervision) og borgeren/klienten. 

Evnen til at iagttage og inddrage de ordløse informationer i supervisionsrummet trænes. Hvilket betyder, at deltagerne lærer at inddrage spørgeteknikker, hvor de kropslige sansninger, fornemmelser, stemninger og følelser hos supervisanten, kan drages ind i supervisionen, når det er relevant. Denne metode giver ofte dybe informationer om klienten/borgeren og dennes samspil med supervisanten, som kan øge de superviseredes klarhed over hvad der er i spil bevidst og ubevidst hos borgeren/klienten. Dette opleves ofte som en kæmpe hjælp for supervisanten, i at finde nye perspektiver og handle muligheder.

Kombineret med mere traditionelle supervisionsværktøjer, giver det et meget effektivt fokus i supervisionsrummet.

Indhold:

Modul 1:

 

Modul 2:

 

Modul 3:

 

Model 4:

 

Modul 5:

Kursusinformation:
   

Kurset har et forløb over 10 dage, i alt 70 timer.

Der vil blive undervist på et mindre hold på mellem 8-10 deltagere

Prisen på uddannelsen er 18.500,- kr.

Hold 4 starter d.1 og 2 Marts 2018

de Følgende datoer er:

D.19 og 20.4.2018

D.14 og 15.6.2018

D.23 og 24.8.2018

D.11 og 12.10.2018

Hvis du evt. er interesset, eller vil tilmelde dig, så send en mail til konsulent@peterkofoed.dk, eller ring på 2085 9777. 

Du er endeligt tilmeldt, når du har betalt depositum på 4000,-kr.

Læs i øvrigt mere om mit øvrige arbejde med supervision på arbejdsladser her.

Læs endvidere mere om supervision for psykoterapeuter her.

Peter Kofoed, kursusleder.