Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

         Supervisionsuddannelse

Helhedsorienteret supervisionsuddannelse ved Peter Kofoed

Der har været gennemført uddannelser i Vejle og i København

Hold 5 starter i København d.15 og 16 Marts 2019

Er du interesseret  i supervisionsuddannelsen, så send en mail til konsulent@peterkofoed.dk, eller ring på 2085 977.

Uddannelsen kan også købes af grupper eller arbejdspladser. Se udtalelser fra tidligere elever i rubrikken nederst til højre.                      

Supervisions uddannelsen sigter mod at give deltagerne en grundviden og træning i  supervision. Undervisningen vil veksle mellem gennemgang af metoder, teori, og konkret træning af basisfærdigheder og egentlige supervisionsteknikker. Uddannelsen er meget praksis- og værktøjsorienteret. På uddannelsen integreres og bygges der ovenpå deltagernes egne erfaringer og viden inden for professionel rådgivning, behandling, terapi og relations arbejde.

Der vil blive undervist i både individuelle supervisionsteknikker og gruppe orienterede supervisionsmetoder. I grupperne er fokus på at inddrage grupperne på en ressourcefyldt måde. Metoderne er mange, fra reflekterende team til aktiv samtaleledelse. Hvor der vil blive undervist i og trænet, at kunne styre faglige diskussioner og håndtere gruppeprocesser og konflikter. 

Uddannelsen inddrager både et neuroaffectivt og kropsopmærksomheds fokus. Den neuroaffective forståelse, er en fantastisk ramme til en analyse af klienter/borgere, som tages op i supervision. Men også til at undersøge projektioner, parallel processer og modoverføringer/overføringer i relationen mellem supervisanten (den professionelle person, der tager et tema op i supervision) og borgeren/klienten. 

Evnen til at iagttage og inddrage de ordløse informationer i supervisionsrummet trænes. Hvilket betyder, at deltagerne lærer at inddrage spørgeteknikker, hvor de kropslige sansninger, fornemmelser, stemninger og følelser hos supervisanten, kan drages ind i supervisionen, når det er relevant. Denne metode giver ofte dybe informationer om klienten/borgeren og dennes samspil med supervisanten, som kan øge de superviseredes klarhed over hvad der er i spil bevidst og ubevidst hos borgeren/klienten. Dette opleves ofte som en kæmpe hjælp for supervisanten, i at finde nye perspektiver og handle muligheder.

Kombineret med mere traditionelle supervisionsværktøjer, giver det et meget effektivt fokus i supervisionsrummet.

Indhold:

Modul 1:

 

Modul 2:

 

Modul 3:

 

Model 4:

 

Modul 5:

Uddannelsen afsluttes med en eksamen der består af en mindre skriftlig opgave. Det koster 1000kr. at gå til eksamen.

Kursusinformation:
   

Kurset har et forløb over 10 dage, i alt 70 timer.

Der undervises små hold på mellem 8-10 deltagere

Prisen på uddannelsen er 19.500,- kr.+ 1000,-kr til den afsluttende eksamen.

Hold 5 starter d. 15 og 16  Marts 2019


Datoerne for uddannelsen er:

15-16 Marts 2019

9-10 Maj 2019

20-21 Juni 2019

22-23 August 2019

10-11 Oktober 2019

Hvis du er interesseret, eller vil tilmelde dig, så send en mail til konsulent@peterkofoed.dk, eller ring på 2085 9777. 

Du er endeligt tilmeldt, når du har betalt depositum på 4000,-kr.

Læs i øvrigt mere om mit øvrige arbejde med supervision på arbejdspladser her.

Læs endvidere mere om supervision for psykoterapeuter her.

Peter Kofoed, kursusleder.