Tilbage til forsiden. Kontakt information for Peter Kofoed Kontakt side Peter Kofoed

Trivselsrådgiver-uddannelsen

Nu har du mulighed for at tage trivselsrådgiver-uddannelsen over to dage med nogle af de mest erfarne undervisere inden for trivsel, stress og psykisk arbejdsmiljø, Thomas Milsted og Peter Kofoed.
 - Ved at arbejde målrettet med forebyggelse af psykisk nedslidning, stress, mobning og længerevarende sygefravær, vil trivselsrådgiveren kunne være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

- Når trivslen er dårlig, kan det handle om mange ting. Men en af de ting, der ofte er gået tabt, er den fælles koordinering af ansvar, roller og arbejdsopgaver. Det betyder for eksempel, at den enkelte graver sig ned i sine egne opgaver. Forskningen har vist, at trivslen bliver dårlig uden kollegial støtte og en fælles hjælpsom arbejdskultur. Det medfører ofte konflikter, som efterhånden bliver personlige. Og det kan påvirke hele stemningen i en afdeling og på en arbejdsplads. Hent brochuren her.

Du lærer at opdage stress og dårlig trivsel, og får kraftfulde redskaber til at strukturere en decideret trivsels-politik for en arbejdsplads, hvilket er med til at forstå og synliggøre roller, rammer, forventninger og muligheder i organisationen. Du lærer ”5 trins processen” som trin for trin gør det nemt at kortlægge problemer, arbejde med dem, og i fællesskab finde fremadrettede løsninger. Ansvaret for trivsel bliver fordelt på de forskellige niveauer i organisationen i stedet for at hænge på den enkelte.

Dato næste gang: lige nu er der ikke nye datoer for næste hold. Uddannelsen kan bestilles af arbejdspladser og fagforeninger.
Sted: La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. 
Pris: 3.300 kr. excl. moms. Prisen inkluderer: undervisning, materiale (elektronisk) og forplejning. 
Tilmelding: tm@MMcon.dk
Uddannelsen er for alle og forudsætter ikke forud kendskab til, hvordan man kører en proces.