Neuroaffektiv supervisionsuddannelse

Uddannelsen

NB:
Næste uddannelseshold bliver i Vejle mED Start d. 3.-4. Februar 2022.
Næste hold i København starter D. 18.-19. AUGUST 2022.

Supervisionsuddannelsen sigter mod at give deltagerne grundviden og træning i supervision. Undervisningen vil veksle mellem gennemgang af metoder, teori og konkret træning af basisfærdigheder og egentlige supervisionsteknikker. Uddannelsen er meget praksis- og værktøjsorienteret. På uddannelsen integreres og bygges der ovenpå deltagernes egne erfaringer og viden inden for professionel rådgivning, behandling, terapi og relationsarbejde.

Der vil blive undervist i både individuelle supervisionsteknikker og gruppeorienterede supervisionsmetoder. I grupperne er fokus på at inddrage grupperne på en ressourcefyldt måde. Metoderne er mange – fra reflekterende teams til aktiv samtaleledelse. Der vil blive undervist i – og trænet – at kunne styre faglige diskussioner og håndtere gruppeprocesser og konflikter.

Uddannelsen inddrager både et neuroaffektivt og et kropsopmærksomheds-fokus. Den neuroaffektive forståelse er en fantastisk ramme til en analyse af klienter/borgere, som tages op i supervision.

Den neuroaffektive forståelse er også fantastisk til at undersøge projektioner, parallel-processer og modoverføringer/overføringer i relationen mellem supervisanten (den professionelle person, der tager et tema op i supervision) og borgeren/klienten.

Evnen til at iagttage og inddrage de ordløse informationer i supervisionsrummet trænes. Dette betyder, at deltagerne lærer at inddrage spørgeteknikker, hvor de kropslige sansninger, fornemmelser, stemninger og følelser hos supervisanten kan drages ind i supervisionen, når det er relevant. Denne metode giver ofte dybe informationer om klienten/borgeren og dennes samspil med supervisanten, som kan øge de superviseredes klarhed over, hvad der er i spil bevidst og ubevidst hos borgeren/klienten. Dette opleves ofte som en kæmpe hjælp for supervisanten i forhold til at finde nye perspektiver og handlemuligheder.

Kombineret med mere traditionelle supervisionsværktøjer giver dette et meget effektivt fokus i supervisionsrummet, hvilket er et meget centralt aspekt af supervision.

Allernederst på siden kan du se alt om datoer og pris.

Supervisionsuddannelsen og Covid-19

Grundet Covid-19-situationen blev der kun optaget 9 deltagere på hold 6 på den helhedsorienterede supervisionsuddannelse, der startede november 2020.

Der var flere interesserede, som på grund af denne situation fik afslag fra deres arbejdsplads. Derfor starter der allerede et nyt uddannelseshold den 3-4 februar 2022 i Vejle samt et nyt hold 18-19 august i København.
Du kan se flere datoer, uddannelsesplanen og video, hvor jeg fortæller om uddannelsen længere ned på siden. 

Hvor mange, der bliver optaget, kommer an på Covid-19-situationen til sommer. 

Belært af det år, som vi har været igennem, kan det – hvis nedlukningen i værste fald kommer igen, når vinteren kommer – blive nødvendigt at afholde et modul online. Bliver der en længere periode med nedlukning, kan flere moduler afholdes online. Hvis det er mere end et modul, der afholdes online, vil der blive kompenseret ved udløsning af en ekstra gratis fysisk undervisningsdag pr. modul, når nedlukningen er overstået. Men lad os tro og håbe, at der ikke kommer en ny nedlukning til vinter.

Er du interesseret i supervisionsuddannelsen, så send en mail til: konsulent@peterkofoed.dk eller ring på 2085 9777

Uddannelsen kan også købes af grupper eller arbejdspladser. 

Se udtalelser fra tidligere elever nederst i teksten og i rubrikken til højre.

Modul 1

Afklaring af begreberne supervision, behandling og terapi

Indstilling, etik og værdier

Kontraktens betydning for supervision

Undervisning og træning i supervisions-basisfærdigheder

Herunder aktiv lytning, samt træning i åbne og lineære spørgsmål

At kunne holde den røde tråd i supervisionsrummet

Opsamlinger

Modul 1

Udvidet sansning

At bringe det ordløse fokus ind i supervisionen

At adskille antagelser og det faktuelle

Begyndende arbejde med reflekterende team

Balancen mellem hjerne og krop i supervision

Timeouts

Undervisning i den treenige hjerne den neuroaffektive forståelse i supervision.

Modul 2

At forstå supervisorrollen. Primært at være fødselshjælper

Den refleksive tilgang i supervision

Faglig og personlig supervision

Forskellige spørgeteknikker trænes

Reflekterende team trænes i relation til indkredsningen af et tema, samt i afklaring af nye handlemuligheder

Transaktionsanalyse og supervision

Opstilling af træningsmål

En uddybelse af den neuroaffektiv forståelse i supervision

Modul 3

Gruppesupervision og gruppeprocesser

Aktiv samtale ledelse

Brugen af undervisning i supervision

Rytme og flow i supervision

At finde kerneproblematikken

Micro- og Metaplan

Anerkendende tilgang i supervisionsrummet

Projektioner, parallelprocesser, overføring og modoverføring i supervision

Træning af de lærte metoder

Modul 4

Konflikter, konfliktforståelse og konflikthåndtering i supervisionsrummet

At styre faglige diskussioner i supervisionsrummet

Ressourceinddragelse i supervision

Det kropsorienterede fokus i supervision – hvornår inddrages det?

Opstilling af træningsmål og træning

Modul 5

En forståelse af organisationer i relation til supervision

Kollegial supervision
In tuning og brugen af rollespil i supervision

Lidt om coaching

Samling af en supervisions håndbog

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, der består af en mindre skriftlig opgave. Det koster 1000 kr. at gå til eksamen.

Kursusinformation

Kurset har et forløb over 10 dage, i alt 70 timer.

Ca. 35 timers teori og undervisning

Ca. 25 timers træning

Ca. 5 timers opsamling og fælles refleksion

Mellem hvert undervisningsmodul vil der være en trænings- og øvedag i arbejdsgrupper.

Prisen på uddannelsen (5 moduler) er 21.850,- kr.+ 1000,-kr til den afsluttende eksamen. 

Du er endeligt tilmeldt, når du har betalt depositum på 4800,-kr.

Datoerne for uddannelsen er

Næste uddannelseshold i VEJLE 2022: 

3-4/2   –   17-18/3   –   5-6/5   –   16-17/6   –   25-26/8

Næste uddannelseshold i KØBENHAVN 2022/2023: 

18-19/8  –   3-4/10   –   21-22/11   –   8-9/1   –   27-18/2   –  17-18/4

Bemærk at uddannelsen her udvides til 6 moduler!

Pris for de 6 moduler: 25.850,- kr. + 1000,- kr. i eksamensudgifter.

Skriv gerne for mere information til konsulent@peterkofoed.dk

Deltagerudtalelser

Læs i øvrigt mere om mit øvrige arbejde med supervision på arbejdspladser her, og læs endvidere mere om supervision for psykoterapeuter her

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.