Neuroaffektiv supervisionsuddannelse

DEn neuoroaffektive supervisionsUddannelse:

Hold 8 slutter i Vejle til September 2022.
Hold 9 er startet i Købenvan d. 18 August 2022 og er overtegnet med venteliste.

Hold 10 starter i København D. 24-25 AUGUST 2023.
Du kan se datoer og pris allernederst på siden.

Supervisionsuddannelsen sigter mod at give deltagerne grundviden og træning i supervision. Undervisningen vil veksle mellem gennemgang af metoder, teori og konkret træning af basisfærdigheder og egentlige supervisionsteknikker. Uddannelsen er meget praksis- og værktøjsorienteret. På uddannelsen integreres og bygges der ovenpå deltagernes egne erfaringer og viden inden for professionel rådgivning, behandling, terapi og relationsarbejde.

Der vil blive undervist i både individuelle supervisionsteknikker og gruppeorienterede supervisionsmetoder. I grupperne er fokus på at inddrage grupperne på en ressourcefyldt måde. Metoderne er mange – fra reflekterende teams til aktiv samtaleledelse. Der vil blive undervist i – og trænet – at kunne styre faglige diskussioner og håndtere gruppeprocesser og konflikter.

Uddannelsen inddrager både et neuroaffektivt og et kropsopmærksomheds-fokus. Den neuroaffektive forståelse er en fantastisk ramme til en analyse af klienter/borgere, som tages op i supervision.

Den neuroaffektive forståelse er også fantastisk til at undersøge projektioner, parallel-processer og modoverføringer/overføringer i relationen mellem supervisanten (den professionelle person, der tager et tema op i supervision) og borgeren/klienten.

Evnen til at iagttage og inddrage de ordløse informationer i supervisionsrummet trænes. Dette betyder, at deltagerne lærer at inddrage spørgeteknikker, hvor de kropslige sansninger, fornemmelser, stemninger og følelser hos supervisanten kan drages ind i supervisionen, når det er relevant. Denne metode giver ofte dybe informationer om klienten/borgeren og dennes samspil med supervisanten, som kan øge de superviseredes klarhed over, hvad der er i spil bevidst og ubevidst hos borgeren/klienten. Dette opleves ofte som en kæmpe hjælp for supervisanten i forhold til at finde nye perspektiver og handlemuligheder.

Kombineret med mere traditionelle supervisionsværktøjer giver dette et meget effektivt fokus i supervisionsrummet, hvilket er et meget centralt aspekt af supervision.

Allernederst på siden kan du se alt om datoer og pris.

Supervisionsuddannelsen og Covid-19

Belært af den lange nedlukningen vinter/forår 2020, kan det – hvis nedlukningen i værste fald kommer igen, når vinteren kommer – blive nødvendigt at afholde et modul online. 

Bliver der en længere periode med nedlukning, kan flere moduler afholdes online. Hvis det er mere end et modul, der afholdes online, vil der blive kompenseret ved udløsning af en ekstra gratis fysisk undervisningsdag,for hvert modul der bliver afholdt online, når nedlukningen er overstået. 

Men lad os tro og håbe, at der ikke kommer en ny nedlukning vinteren 2022/23. Eller kun en mild nedlukning som vinteren 2021/22


Er du interesseret i supervisionsuddannelsen, så send en mail til: konsulent@peterkofoed.dk eller ring på 2085 9777

Uddannelsen kan også købes af grupper eller arbejdspladser. 

Se udtalelser fra tidligere elever nederst i teksten og i rubrikken til højre.

Modul 1

Afklaring af begreberne supervision, behandling og terapi

Indstilling, etik og værdier

Kontraktens betydning for supervision

Undervisning og træning i supervisions-basisfærdigheder

Herunder aktiv lytning, samt træning i åbne og lineære spørgsmål

At kunne holde den røde tråd i supervisionsrummet

Opsamlinger

Modul 1

Udvidet sansning

At bringe det ordløse fokus ind i supervisionen

At adskille antagelser og det faktuelle

Begyndende arbejde med reflekterende team

Balancen mellem hjerne og krop i supervision

Timeouts

Undervisning i den treenige hjerne, den neuroaffektive forståelse i supervision.

Modul 2

At forstå supervisorrollen. Primært at være fødselshjælper

Den refleksive tilgang i supervision

Faglig og personlig supervision

Forskellige spørgeteknikker trænes

Reflekterende team trænes i relation til indkredsningen af et tema, samt i afklaring af nye handlemuligheder

Transaktionsanalyse og supervision

Opstilling af træningsmål

En uddybelse af den neuroaffektiv forståelse i supervision

Modul 3

Gruppesupervision og gruppeprocesser

Aktiv samtale ledelse

Brugen af undervisning i supervision

Rytme og flow i supervision

At finde kerneproblematikken. Kontraktens betydning.

Micro- og Metaplan

Anerkendende tilgang i supervisionsrummet

Projektioner, parallelprocesser, overføring og modoverføring i supervision

Træning af de lærte metoder

MODUL 4
 

Konflikter, konfliktforståelse og konflikthåndtering i supervisionsrummet

At styre faglige diskussioner i supervisionsrummet

Gruppedynamikker i en neuroaffektiv forståelse.

Ressource inddragelse i supervision

Det kropsorienterede fokus i supervision – hvornår inddrages det?

Opstilling af træningsmål og træning 

 

 

MODUL 5

 

En forståelse af organisationer i relation til supervision

Kollegial supervision
In tuning og brugen af rollespil i supervision

Lidt om coaching

Træning af reflekterende team, med integration af intuning og stolepositioner.

 

 

Modul 6

Fokus på dette modul er træning og integration. Mange af de værktøjer og metoder der er undervist i på de andre moduller trænes. 

Specielt trænes i at styre supervisionsprocessen i gruppen.

Den neuroaffektive forståelse fordybes og integreres dybere i supervisionsarbejdet.

At møde supervisantens ubevidste og uerkendte behov

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, der består af en mindre skriftlig opgave. 

Det koster 1200 kr. at gå til eksamen.

Kursusinformation

Kurset har et forløb over 12 dage, i alt 84 timer.

Ca. 38 timers teori og undervisning

Ca. 38 timers træning

Ca. 8 timers opsamling og fælles refleksion

Mellem hvert undervisningsmodul vil der være en trænings- og øvedag i arbejdsgrupper.

Prisen på uddannelsen (6 moduler) er 27.250,- kr. + 1200,-kr til den afsluttende eksamen. 

Du er endeligt tilmeldt, når du har betalt depositum på 5300,-kr

Datoerne for uddannelsen er

Næste uddannelseshold i KØBENHAVN 2023/2024: 

24-25/8  –   2-3/10   –   23-24/11   –   8-9/1.24   –   26-27/2   –  18-19/4

Bemærk at uddannelsen her udvides til 6 moduler!

Skriv gerne for mere information til konsulent@peterkofoed.dk

Deltagerudtalelser

Læs i øvrigt mere om mit øvrige arbejde med supervision på arbejdspladser her, og læs endvidere mere om supervision for psykoterapeuter her

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.