Stresshåndtering

Stresshåndtering og Stress-reducerende Ledelse

Jeg tilbyder foredrag, undervisning og samarbejdsprocesser inden for stresshåndtering på arbejdspladsen – rettet imod medarbejdere, teams og grupper, og på lederplan. Ligeledes afholder jeg kurser og workshops i stressreducerende ledelse.

Endvidere har jeg holdt mange kurser om ekstrem stress (PTSD), for arbejdspladser, hvor der kan opstå meget høj belastning af medarbejderne (DSB S-tog, Movia, Metroselskabet m.fl.)

Gennem tiden har jeg holdt foredrag om stress for så forskellige grupper som praktiserende læger, advokater, hjemmehjælpere, sygeplejesker, skolelærere, ingeniører, i IT- og servicebranchen, og for ledere i private og offentlige virksomheder.

Jeg tager også ud og holder foredrag om “Forældrerollen og Stress” og “Det Gode Liv og Stress”.

Se udtalelser i højre spalte forneden.

Nogle af de større opgaver i de sidste år har været

DSB, Metroen, Movia, Center for Parkering København m.fl.: 1 årigt projekt. 2-dages kurser for flere højrisikogrupper i stresshåndtering, traumatisk stress og stresshåndterende ledelse. Kurserne har været for alle DSBs S-togs-revisorer, Metroens stewarder, parkeringsvagterne i København, samt Movias buskontrollører og deres ledere.

SKAT Danmark: Konsulent og underviser på et kæmpe projekt, der handler om at skabe et koncept omkring stresshåndterende ledelse, som næsten alle SKATs ledere efterfølgende har været igennem. I den forbindelse har jeg været med til at uddanne 18 stressvejledere i SKAT Danmark. Jeg holdt i efteråret 2010 fire 2-dages kurser i ‘Stress, Ledelse og Organisation’ for SKATs direktion og topledelse.

Dertil har der været følgende:
 • Brøndby og Thisted Kommune: Undervisning for alle medarbejdere og ledere i Hjemmeplejen
 • Advokatfirmaet Horten: Undervisning af alle medarbejdere og ledergrupper.
 • NNIT: Stort stress-projekt for ledergrupper og medarbejdere.
 • Herlev Sygehus: Undervist i ‘Stresshåndtering og Samarbejde’ i flere afdelinger.
 • Storstrøms Amt: Stresshåndtering på medarbejder- og ledelsesplan i forbindelse med nedlægningen af amtet.
 • Dako Denmark A/S: Undervisning af flere medarbejdergrupper og ledere i stresshåndtering i forbindelse med omstrukturering, i flere omgange.
 • Københavns Universitets IT afdeling: Undervisning og workshop for alle medarbejdere i ‘Stresshåndtering og Samarbejde’. Længere forløb om ‘Stress og Ledelse’ for ledergruppen.

 • BEC: Proces for hele ledelseslaget i organisatorisk stresshåndtering.

 • Dansk Miljø Undersøgelser: Stresshåndteringsundervisning og projektdag om ‘Stress i organisationen’.
 • Enghuset Gistrup: Alle afdelinger og ledergruppen var igennem et fælles stressprojekt i februar-marts.

 • Kragskovhede Statsfængsel: Undervist alle afdelinger i stresshåndtering, og undervist ledergruppen i stresshåndterende ledelse.

 • Tåstrup Kommune: Jeg har kørt flere 3-dages uddannelser i stresshåndterende ledelse for en del af kommunens ledere.

 • CSC i 2 afdelinger: Undervisning i ‘Stresshåndtering’ og procesforløb i ‘Stressreducerende Samarbejde’.

 • Energistyrelsen: Undervist alle medarbejdere og mellemledere i ‘Stress og Stresshåndtering’. Brugt som sparringspartner af HR, i forbindelse med Energistyrelsens stress-beredskab.

 • Gentofte kommune, Teknik og Miljø: Alle afdelinger og lederkurser og workshops i “Ledelse der reducerer stress”.

 • Intel, Aalborg: Medarbejderforedrag og lederkursus/workshop i “Ledelse der reducerer stress”.
 • Teknologisk Institut: Kurser for advokater om stress og stresshåndtering.

 • Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen: Kursusrække om stress (som en del af den obligatoriske videreuddannelse for advokater).

 • Alle teatre under den store københavnske scene er blevet undervist i stresshåndtering. På Republique og Østre Gasværk har jeg ledet mere dybtgående stress-håndteringsprocesser på et kollektivt niveau.

 • Aalborg teater. Hvordan kommer teateret igennem et kæmpe forandringsproces uden at stressen løber løbsk. Proces i 2020 over flere moduler.

Feedback

Fra Intel mobil communications, arbejdsmiljø Gentofte, Dako Danmark A/S, Løjtegårdsskolen, Eli-Lilly, DSB s-tog og Liva Rehab
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.