Samarbejde & teambuildning

Et forløb for personale- og ledergrupper

 • Etablerer et trygt rum for dialog og afklaring
 • Gør samarbejdsprocesser, mål og opgavefordeling mere tydelige og rationelle
 • Hjælper til at skabe en stærkere teamfølelse, så samarbejdet kan få mere energi
 • Hjælper grupperne til at finde deres egen styrke gennem åben og ansvarlig kommunikation
 • Udfordrer grupperne til at finde nye måder at organisere samarbejdet på, og til at finde måder, hvor igennem samarbejdet kan få mere energi

Jeg har udviklet en metode til at forbedre samarbejdet i afdelinger og personalegrupper. I denne metode fokuseres der både på de organisatoriske og relationelle aspekter af samarbejdet. Metoden bygger på den positive tilgang til kollektive processer fra AI og LØFT-tilgangen kombineret med strukturen fra de 6 R-ord: (afklaring af retning, rammer, råderum, regler, rolleafklaring og relationer). Dette sammenkobles med den dybereliggende forståelse af grupper – fra den systemiske tankegang med en anerkendelse af, at virkelige forandringer mellem mennesker sker, når der skabes trygge rum til konstruktiv personlig kommunikation. 

Metode kommer meget dybt ned omkring de strukturer, der styrer arbejdslivet. Processen bliver både fremadrettet og konstruktiv, uden at blive overfladisk (som det er min erfaring at rene AI-processer nogle gange kan blive).

Min erfaring er, at ved at kombinere de forskellige metoder, skabes der et fremadrettet rum, hvor arbejdet kan organiseres på mere hensigtsmæssige måder, samtidig med at relationer og samarbejde bliver bedre, både mellem medarbejdere indbydes og ledere og medarbejdere imellem. 

Jeg underviser også ledere i at køre dele af processen i deres egne afdelinger. Jeg har blandt andet undervist tillidsmænd i DJØF, ledere i Intel Aalborg og i Frederikshavns kommune i at køre 6 R-ord-processen i deres afdelinger.

Af opgaver kan nævnes

 • IT Carlsberg.
 • Konsulenthuset Hedeselskabet: flere afdelinger
 • SydhavnsCompagniet :har siden 2001 arbejdet løbende med samarbejdet og med teambuilding i personalegruppen
 • Geus (Geologisk institut): Stresskursus for hele instituttet og samarbejdskurser for en enkelt afdeling
 • Vierdigets Børnehave, Dragør
 • Biblioteksvæsnet i Dragør
 • Sundhedscenteret i Sorø kommune: Teambuilding og forløb omkring stressreducerende samarbejde
 • Østerfælled Børnehus: Har i 2010 i flere omgange arbejdet med samarbejde og teambuilding i forbindelse med nedskæringer og omstruktureringer
 • Kirkevejens Fritidshjem: Har arbejdet med samarbejde og kommunikation i flere omgange
Jeg arbejder løbende med flere arbejdspladser
 • Brøndby hjemmepleje: Har siden 2007 arbejdet med flere personalegrupper samt med ledergruppen i forbindelse med omstruktureringer
 • Studievalg Sjælland: Har siden 2008 løbende arbejdet med teambuilding og kommunikation og personalegruppen
 • Teateret Østregasværk: Har siden 2010 arbejdet løbende med samarbejde, kommunikation og trivsel med hele personalegruppen

Feedback

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.