Neuroaffektiv lederuddannelse

Neuroaffektiv lederuddannelse i samarbejde med SEminar.dk

Jeg har alene og sammen med kollegaer afholdt uddannelsen i 12 år, med flere hundrede deltagere fra forskellige dele af det offentlige og private erhvervsliv.. Mange af deltagerne oplever at uddannelsen gør dem langt bedre til at navigere i lederrollen. Langt bedre til at navigere som personale ledere, eller ledere af andre ledere. Du kan se et udpluk af udtalelser fra tilfredse tidligere deltagere nederst på siden. 

På uddannelsen arbejder vi både med at styrke din evne til at bruge dig selv autentisk i lederskabet, udvikle gode relationer og skabe mødeøjeblikke, samt udvikle din rolleforståelse og din værktøjskasse. Du vil udvide din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag. Du vil blive en mere bevidst, reflekteret og bedre leder. 

Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvad der driver og motiverer os, hvordan du undgår stress, og hvordan du opnår indre ro og styrker din robusthed. Du vil udvikle din personlige ledelsesmæssige autoritet, så du både er en tydelig karavanefører og en empatisk leder. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du kan bevæge og motivere dine medarbejdere og hvordan du styrker din evne til mentalisering

Neuroaffektiv ledelse baserer sig blandt andet på den neuroaffektive forskning, som især psykolog Susan Hart, i Danmark har samlet og struktureret.  En central del af den forskning har hun og  Marianne Bentzen samlet i de neuroaffektive kompasser. Kompasserne er i dag en fantastik redskab for mange relations arbejder.  Vi har oversat kompasserne til ledelsespraksis, og de kan dermed anvendes direkte som værktøjer for både det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af grupper.

Det er min erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog og øvelser. Undervisningen og øvelserne vil relatere sig til din dagligdag som leder, og vil kunne omsættes direkte i din ledelsespraksis. Vi vil bruge også den smukke natur rundt om vores kursussted, til at træne i par og grupper, samt sikre, at du har tid til egen refleksion og integration.

Læs mere om uddannelsen her nedenfor, hvor du også finder information om datoer og tilmelding. Du kan også se mere i folderen, som du finder i linket her: Neuroaffektiv ledelse.

Du kan også læse her om kurset DEN AFFEKTIVE LEDER™ – et unikt praksisnært kursusforløb, hvor du som pædagogisk leder bliver styrket i dit personlige lederskab | bliver klædt på til at højne den pædagogiske kvalitet og styrket i dine kommunikative evner, så din institution får en ’karavanefører’, der leder med hjerte og hjerne. Tryk på linket her. 

 

HVAD KAN DU FÅ UD AF AT DELTAGE?

Dit udbytte vil selvfølgelig afhænge af dit fokus og de særlige problemstillinger, du bringer med ind i programmet. Programmet vil have fokus på at skabe bevidsthed, træne og styrke dig i din ledergerning på følgende områder:

• Blive en bedre og mere helstøbt leder, der bruger hjernen og hjertets potentiale

• Styrke din selvindsigt, din lederrolle forståelse og din autenticitet som leder

• Opnå større følgeskab fra dine medarbejderne og bedre resultater

• Håndtere udfordrende eller stressende situationer konstruktivt

• Skærpe din empati og relations kompetencer og dermed styrke dit samspil med andre

• Blive en bedre og mere effektiv teamleder

• Styrke din ledelsesmæssige autoritet og handlekraft

• Blive bedre til at motivere og flytte dine medarbejdere

• Forstå, trives med og folde dig ud i ledergerningen

HVEM ER DU?

Du er leder i en offentlig institution eller en privat virksomhed. Vi har god erfaring med blandede hold, hvor deltagerne bliver gensidig inspirerede af hinandens perspektiver.

Du er interesseret i at udvikle dit lederskab gennem aktivt at forløse både hjernens og hjertets potentiale.

Og du har lyst til at møde, udfordre og udvikle dig selv og dit lederskab sammen med de andre engagerede ledere på holdet.

På tidligere hold har vi flere gange haft par af to ledere fra samme arbejdsplads, hvilket kan skærpe den fælles oversættelse af stoffet til daglig ledelsespraksis.

HVEM ER UNDERVISERNE?

Programmet ledes af Peter Kofoed, konsulent og psykoterapeut. Peter har ledet uddannelsen de sidste 3 år og været med underviser på alle 6 hold i den neuroaffektive lederuddannelse. Han leder også uddannelser i supervision og procesledelse. 

Peter Kofoed leder løbende udviklings- og samarbejdsprocesser i virksomheder og coacher ledere og ledergrupper. 

Psykoterapeut og underviser Michael Gad, vil være medunderviser på en del af kurserne.

Begge undervisere har mange års erfaring med udvikling af lederskab, langvarige uddannelser, supervision og træning i neuroaffektiv psykoterapi og ledelse.

PRAKTISK

Uddannelsen tilbydes  under seminar.dk, og forløber over 12 dage. 

Næste hold starter 24 Oktober 2024

Hele uddannelsesforløbet afholdes i Middelfart

  • Modul 1:  Den 24-25 Oktober 2024
  • Modul 2: Den 5-6. december 2024
  • Modul 3: Den 9-10. januar 2025
  • Modul 4: Den 20-21. februar 2025
  • Modul 5: Den 3-4  april 2025
  • Modul 6: Den 5- 6 Juni 2025

Undervisning dag 1: 10.00-18.30 på modulerne

Undervisning dag 2: 8.30-15.0

 

Der vil også indgå aftenarbejde på  første undervisningsdag på nogle af modulerne. Mellem modulerne skal der afsættes tid til træning.

 

Pris inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning: 39.876 kr. ekskl. moms.

 

TILMELDING TIL UDDANNELSEN

Tilmelding gennem kursusarrangøren seminarer.dk – skriv en mail direkte på adressen seminarer@seminarer.dk

Ved spørgsmål – eller hvis du har brug for at aftale et møde med os – ring til Peter Kofoed 20859777 eller e-mail konsulent@peterkofoed.dk

Se også https://seminarer.dk/uddannelser/neuroaffektiv-lederuddannelse/for mere information.

HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.