Neuroaffektiv supervisionsuddannelse – Overbygning

Den neuoroaffektive supervisionsUddannelse - OVERBYGNING

Supervision og gruppeprocesser 

Den neuroaffektive supervisionsuddannelse – overbygning bygger videre på basis-delen, og hviler ligeledes på et neuroaffektivt fundament. Samtidig inddrages vigtige elementer fra forskellige retninger og traditioner indenfor supervision og organisationsforståelse.

Uddannelsens formål er:

 • At lære deltagerne at arbejde som supervisor og procesfacilitator ud fra egne ressourcer og indre kvaliteter.
 • At videreudvikle de menneskelige og faglige egenskaber, som er nødvendige for at kunne lede processer.
 • At lære at arbejde med gruppeprocesser ud fra en ressource- og løsningsorienteret tilgang.
 • At videreudvikle deltagernes forståelse af de forskellige niveauer i hjernen og af, hvordan denne viden kan anvendes praktisk i arbejdet med grupper og gruppeprocesser.

Uddannelsen bygger bl.a. på:

 • Teoretisk undervisning, egen proces og praktisk træning på uddannelsen, i træningsgrupper og i deltagernes egen praksis.
 • Undervejs inddrages deltagernes egne ressourcer og professionelle erfaringer, som integreres i de nye forståelser og praksisser, som uddannelsen rummer.
 • Forskellige tilgange og metoder, herunder fra den løsningsfokuserede tilgang, systemisk tænkning, System Centreret Terapi, gruppeteori, organisations- og magtforståelse m.m.

Uddannelsen er meget praksis- og værktøjsorienteret, og deltagerne vil konkret blive trænet i:

 • At kunne aflæse en gruppe ud fra ”de neuroaffektive kompasser” og den neuroaffektive gruppeforståelse.
 • At kunne se og navigere i gruppe-, tilknytnings-, samarbejds- og statusdynamikker, som kan vise sig som primitive dominans- og underkastelsesdynamikker.
 • At skabe strukturer og processer, som kan fremme mentaliseringen i en gruppe.
 • Eget lederskab, empatisk autoritet og integration af egne styrker i processtyringen.
 • Konflikthåndtering og navigering i grupper.
Praksis træning.
Det er en meget praksisfokuseret uddannelse. Derfor stilles der krav til deltagerne om, at de under uddannelsesforløbet arbejder fast med en supervisionsgruppe, hvor kan træne de metoder og værktøjer, som der  bliver undervist i på uddannelsen. Det kan være en supervisionsgruppe de  professionelt supervisere. Men det kan også være en gruppe, som der træffes aftale om, at arbejde med minimum 5 gange, imedens uddannelsesforløbet løber., Det kan fx være en gruppe som kursusdeltageren tilbyder gratis supervision. Hos en NGO grupper., på en specialskole m.m.  Det kan også være i en etableret kollega gruppe som man er en del af. Jeg vil kunne hjælpe med at formidle kontakt til nogle områder indenfor fx skoleverden, hvor de ret sikkert vil være glade for at modtage gratis supervision i en periode. 

Deltagerne vil også under uddannelsen skulle mødes i træningsgrupper en gang imellem hvert undervisningsmodul.

 

Om den neuroaffektive forståelse og den grundlæggende tilgang

Den neuroaffektive forståelse giver supervisior et mere præcist landkort til at iagttage og navigere i de ordløse tilstande og samspil, som opstår inden i og imellem gruppedeltagerne. Altså til  at iagttage både synlige, ubevidste og skjulte dynamikker, der kan styre gruppens og individernes liv og samspil i gruppen. Men også en forståelse af hvordan det er hensigtsmæssigt at navigere i disse dynamikker.

Den grundlæggende udgangspunkt på uddannelsen er, at mennesker oftest har langt flere ressourcer i sig selv, end de reelt anvender og sætter i spil. Det gælder både individuelt og i grupper. Derfor er opgaven som supervisor – gennem indlevelse, empati, viden, struktur og styring – at hjælpe individet eller gruppen til at finde nye løsninger på deres udfordringer.

Supervisor kan ind imellem tilføje viden, når dette er hensigtsmæssigt, men grundlæggende er den neuroaffektive supervisor og konsulent mest optaget af at facilitere en proces, der skaber nye muligheder, perspektiver og løsninger, som deltagerne i gruppen selv har været med til at finde og udvikle. Der er meget, som tyder på, at de løsninger, vi selv er med til at finde, er dybere forankret i os, end løsninger, der kommer udefra. Det gælder både individuelt og kollektivt. Vi vil tage mere ejerskab for dem. Der er stærke tendenser i samfundet og i ledelseslitteraturen, som trækker imod fladere strukturer og mere selvledelse (se bl.a andet Fremtidens organisationer af F. lauloux) Her kan mennesker og grupper have brug for hjælp og støtte til at finde deres egen løsningskapacitet frem – til at arbejde henimod nye strukturer og kulturer, som både kan skabe trivsel og bedre opgaveløsning.

Der vil være to primære fokusområder på Den neuroaffektive supervisionsuddannelse – overbygning:

Fokusområde 1: Finpudsning af deltagernes supervisionsforståelse og -metode

Centrale emner og aspekter:

 • Forfining af deltagernes supervisions værktøjskasse.
 • Timing, rytme og valg af hensigtsmæssig tilgang og metode.
 • Hvilke værktøjer er hensigtsmæssige hvornår?
 • At hjælpe supervisanden og supervisionsgruppen til at arbejde med deres udfordring fra et ressource orienteret sted sig selv, i stedet for et indre underskuds sted.
 • Hvordan møder, støtter og udfordre supervisor supervisanter med forskellige forudsætninger?
 • Fokus på kursusdeltagernes egen stil, styrker og udviklingspunkter i styringen af supervisionsprocesser.
 • Arbejde indad med egen-regulering, egen-centrering og evnen til at være nærværende tillidsfuldt til stede.

Samtidig vil den neuroaffektive teori og ”de neuroaffektive kompasser” vedholdende blive inddraget i undervisningen og i deltagernes egen refleksioner.

Fokusområde 2: Gruppeprocesser i supervisionsprocessen og ud fra et bredere fokus

Supervisionsprocessen:

 • En grundlæggende forståelse af den neuroaffektive gruppeteori ( som er forskningsbaseret)
 • Træning i at håndtere status, hierarki og udstødelsesproblematikker.
 • Metoder og viden om, hvad der skaber samhørighed og tryghed i grupper.
 • Kendskab til egne ressourcer, udfordringer og egen stil.
 • Træning i at kunne tage afslappet autoritet i supervisions-gruppen og – processen.
 • Anvisning af hensigtsmæssige adfærd i supervisionsgruppen gennem tydelighed og anerkendelse og korrigering af uhensigtsmæssig adfærd.
 • Anerkendelse of tydeliggørelse af værdier og have værktøjer til at skabe tryghed.
 • Brug at tydelig styring, struktur og rammer.

“Konsulent”-fokus:

Her retter processen sig mod bredere spektre af emner/temaer end personlig eller faglig sagssupervision, og mod det at kunne lede og strukturerer gruppeprocesser i en bredere forståelse end i den rene supervision.

I konsulent-rollen kan man arbejdede med små og mellemstore grupper – i samarbejdsprocesser, konflikter, forandrings- og fremtidsprocesser. Man kender ikke nødvendigvis vejen, men kan facilitere en proces der finder vej.

Målet er – ligesom i sagssupervision – at:

 • Lære at kunne facilitere en proces, der kan hjælpe og støtte deltagerne til at anskue deres arbejdsproblemer i et nyt perspektiv, som forhåbentlig skaber mere klarhed og nye handlemuligheder.
 • Sætte rammer (måske er der på forhånd opstillet et mål)
 • Etablere et samarbejde mellem supervisor og deltager om at nå frem til en ny løsning eller forståelse af et problem eller udfordring.
 • At kunne finde fremadrettede nye mål og forståelser. 
 • Konflikthåndtering i gruppeP

Den NEUROAFFEKTIVE Supervisionsuddannelse - BASIS og OVERBYGNING

Læs  mere om basis-delen af supervisionsuddannelsen – Den neuroaffektive supervisionsuddannelse – basis – på siden her.

Er du interesseret i supervisionsuddannelsen – basis og/eller overbygning -, så send en mail til: konsulent@peterkofoed.dk eller ring på 2085 9777

Uddannelsen kan købes af individer, men kan også købes af grupper eller af arbejdspladser. 

Se udtalelser fra tidligere elever nederst i teksten og i rubrikken til højre.

Modul 1

Supervisors værktøjskasse

Fokus på basisfærdigheder i styringen af gruppe-supervisionsprocesser.

Mere avanceret brug af spørgeteknikker, reflekterende team, aktiv samtaleledelse og bevidning.

Modul 2

Timing, tempo, styring og kunsten at følge processen som supervisor.

Anvendelsen af de neuroaffektive kompasser i gruppe processer.

Brug af systemisk teori i supervisionsrummet.

At skabe et fælles refleksivt supervisionsrum.

Modul 3

Egen autoritet i supervisor rollen.

Neuroaffektiv gruppeforståelse og betydningen af denne i supervisionsrummet.

Brugbare metoder og forståelser fra System Centeret Terapi i gruppeprocesser.

At hjælpe supervisanden og supervisionsgruppen til, at finde et indre ressource orienteret sted at betragte deres udfordring fra.

 

 

 

Modul 4

Gruppedynamikker og gruppestyring.

At skabe og facilitere en gruppesamtale om gruppens indre liv, samspil, kommunikation, koordination og opgave løsning.

Metoder og tilgange til at arbejde med grupper. Herunder løsningsorienteret tilgang til organisationsudvikling og konflikthåndtering.                        

Forståelsen af de forskellige niveauer i en organisation.

Fra supervisor til konsulent.

 

Modul 5

Mere om konflikthåndtering i grupper.

Metoder til at arbejde med fremadrettede forandringsprocesser i grupper.    

Integration af og adskillelse af supervisor- og konsulentrollen.

Forståelse af ansvar, magt, muligheder og begrænsninger i organisationer i forhold til arbejdet med processer i store og små grupper.                      

Modul 6

At samle og integrere det lærte i forhold til supervision og konsulentarbejde.

Afslutning.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, der består af en mindre skriftlig opgave. 

Kursusinformation

Kurset har et forløb over 12 dage, i alt 84 timer.

Ca. 38 timers teori og undervisning

Ca. 42 timers træning

Ca. 10 timers opsamling og fælles refleksion

Mellem hvert undervisningsmodul vil der være en trænings- og øvedag i arbejdsgrupper.

 

Du er endeligt tilmeldt, når du har betalt depositum på 5300,-kr.

Skriv gerne for mere information til konsulent@peterkofoed.dk

Datoerne for uddannelsen er

Kurset vil blive afholdt i Københavnsområdet.

Modul 1:  5-6 maj 2025.

Modul 2:  12-13 Juni 2025.

Modul 3:  25-26 August 2025.

Modul 4:   6-7 Oktober 2025.

Modul 5.  24-25 November 2025.

Modul 6.  16-17 Januar 2026

Pris: 29.750kr. + eksamensopgave-afgift på 1400,-kr.

Læs i øvrigt mere om mit øvrige arbejde med supervision på arbejdspladser her, og læs endvidere mere om supervision for psykoterapeuter her

Deltagerudtalelser

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.