3-dages kursus i affektiv ledelse – for pædagogiske ledere

3-dages kursus i affektiv ledelse - for pædagogiske ledere

DEN AFFEKTIVE LEDER™: 
Unikt og praksisnært kursusforløb, hvor du som pædagogisk leder bliver styrket i dit personlige lederskab, bliver klædt på til at højne den pædagogiske kvalitet, og bliver styrket i dine kommunikative evner, så din institution får en “karavanefører”, der leder med hjerte og hjerne.  

Kurset udbydes i samarbejde med Relationsformidlerne ved indehaver, Anja Kristine Hvidberg Olsen: https://www.relationsformidlerne.dk 

Den Affektive Leder™ er et innovativt og praksisnært kursus til dig, der ønsker at sætte dit personlige lederskab under lup, ønsker at opnå større gennemslagskraft i forhold til medarbejdergruppen, og ønsker at højne den pædagogiske kvalitet i din institution.

Måske har du længe vidst, at nogle af dine medarbejderes tilgang til børnegruppen ikke er udviklingsstøttende. Du ønsker greb til at ændre medarbejdernes børnesyn, men noget gør det svært at være eksplicit omkring, at ’barren” for den pædagogiske kvalitet er sat for lavt.

Måske oplever du, at der er “følelsesforurening” på din arbejdsplads, og er i tvivl om, hvordan du kan reagere på stemningerne?

Måske står du uforstående over for, hvorfor dine medarbejdere ikke tager nok selvstændige initiativer i udførelsen af det pædagogiske arbejde. Og måske synes du, at den retning, du har sat, kun i begrænset omfang ses i det pædagogiske arbejde.

Hvilke udfordringer du end må stå med som pædagogisk leder, vil kurset styrke din selvforståelse og vise vej til dit vigtigste ”værktøj” – DIG selv. På kurset vil du sammen med andre pædagogiske ledere kvalificere din relationskompetence, din evne til at mærke og tage udgangspunkt i dig selv, samt din evne til at have empati for andre og skabe et godt samspil i gruppen med et mere tydeligt og autentisk lederskab.

Kurset Den Affektive Leder tilbyder indsigt i ledelsesstil, udviklingsstøttende kommunikation, tilknytningsmønstre, indblik i, hvad der driver og motiverer mennesker, egne triggere og skyggesider, samt viden om den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Du bliver klædt på i forhold til at skabe udvikling, arbejde med konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, samt i forhold til at højne den pædagogiske kvalitet i din institution og endvidere i forhold til at højne børne-, forældre- og medarbejderglæden!

Via en faciliteret og personlig proces, hvor DU spiller hovedrollen, får du et 3-dages kursus, hvor to førende eksperter inden for ledelse, pædagogik, psykologi og kommunikation deler ud af deres viden, og sætter den i en ledelsesmæssig kontekst, tilpasset den virkelighed, du som pædagogisk leder står i. Der bliver tid til gruppedrøftelser i ledernetværket, og de værdifulde pointer fra gruppearbejdet deles i plenum faciliteret af kursuslederne. De to første dage ligger i forlængelse af hinanden, og senere mødes holdet til en tredje gang, hvor opsamling på tiden mellem Dag 1-2 evalueres i plenum, så der netværkes og videndeles mellem deltagerne og underviserne med henblik på både at få og give sparring.

3-DAGES-KURSETS INDHOLD:

Første dag d. 18.09. 2023 kl. 9-15

 • Menneskesyn, perspektivskifte og ansvarsprincippet. Lav perspektivskiftet, og hent handlemulighederne hjem til dig selv. 
 • Tilknytningsmønstre og skyggesider – og den betydning, de har for din ledelsesstil. 
 • Følelsesforurening og affektsmitte – Hvordan du som leder bliver bedre til at reagere og handle på det, du mærker.

Anden dag d. 19.09. 2023 kl. 9-15

 • Lederens rolleforståelse – styrkelse af ledelsesmæssig autoritet og handlekraft. Det nødvendige hierarki. At kunne skabe følgeskab igennem afstemt og autentisk ledelse.
 • Motivation, De tre psykologiske behov. Hvordan får du dine medarbejdere til at gå med dig, så børnene kan mærke det i praksis?
 • De udviklingsstøttende samspilselementer – viden om, hvordan du som leder skaber en synkroniseret og afstemt kommunikation.

Tredje dag – Opfølgning og Netværk d. 23.10. 2023 kl. 9-15

 • Deltagerne sparrer i grupper – assisteret af underviserne.
 • Der arbejdes med hvorledes Dag 1-2 har været afprøvet i det daglige pædagogiske ledelsesmæssige arbejde.
 • Endelig afsluttes dagen med, at hver pædagogisk leder beslutter sig for en personlig handlingsplan for at forankre kursets værktøjer i sin personlige og styrkede ledelse.

Alle dage inkluderer øvelser og gruppearbejde, og I går fra kurset med en konkret aktion i praksis, som vi evaluerer – og tager afsæt i – på Dag 3

HVAD KAN DU FÅ UD AF AT DELTAGE?

 • Mulighed for gennem en øget selvindsigt at kvalificere din relationskompetence.
 • Støtte til at indtage perspektivskiftet, der åbner for nye handlemuligheder i praksis – mennesker gør det godt, hvis de kan.
 • Greb til at hjælpe dine medarbejdere hen imod et udviklingsstøttende børnesyn.
 • Mulighed for at identificere egne triggere og skygger i mødet med medarbejdere, familier og børn. Dette arbejde vil bringe mere balance og forståelse ind i dit ledelsesrum.
 • Blik for egne hensigtsmæssige såvel som uhensigtsmæssige mønstre i din ledelsesstil.
 • Øget indsigt i menneskelige bevæggrunde og irrationalitet.
 • En bedre forståelse for din rolle som leder, og hvordan du skaber følgeskab
 • Greb til at kvalificere kommunikative kompetencer, så dine budskaber når klart ud til medarbejderne.
 • En skærpet evne til at møde og engagere dine medarbejdere dér, hvor de er, så kvaliteten højnes i din institution gennem et afstemt og tydeligt lederskab.
 • Metoder til styrket selvforståelse, bredere påvirkningskraft, situationsfornemmelse og større følelsesregister.
 • Et pædagogisk netværk med kolleger inden for dit felt.
 • Nye handlemuligheder, der gør det sjovere at være leder for dine medarbejdere – og for børn og forældre.
 • Et kursusbevis – Den Affektive Leder™, der minder dig om dit mål og dine kompetencer.

HVEM ER DU - og info om tilmelding m.m.?

 • Pædagogisk leder – dagtilbud, skole, specialinstitutioner.

PRAKTISK INFO & TILMELDING

 • Du tilmelder dig dette kursus ved at sende en mail til info@relationsformidlerne.dk
 • Du angiver dit fulde navn, navn på din arbejdsplads samt EAN nr./ eller kontooplysninger. Derefter vil du modtage en faktura, og du vil være sikret en plads på holdet.

DATOER:

 • Mandag d. 18.09. 2023
 • Tirsdag  d. 19.1. 2023
 • Mandag d. 23.10. 2023

Alle dage fra kl. 9-15            

LOKATION

Industriparken 22A, 2750 Ballerup

www.kongress.dk

PRIS

 9500 kr. ekskl. moms

Indeholdt i prisen er forplejning i form af frokost, vand, kaffe og kage i Kongress.dk lækre lokaler.

HVEM ER UNDERVISERNE?

Anja Kristine Hvidberg Olsen & Peter Kofoed

Anja Kristine Hvidberg Olsen er indehaver Relationsformidlerne.dk, cand. pæd. i pædagogisk psykologi, professions bachelor i pædagogik, certificeret Marte Meo-terapeut & supervisor og konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning. Anja har trådt sine gange inden for det pædagogiske felt siden år 2000 og har arbejdet inden for almenområdet med vuggestue- og børnehavebørn, inden for det specialpædagogiske område med kriminelle unge, arbejdet som familiebehandler og pædagogisk konsulent i PPR samt i Børne- og Undervisningsministeriet.

Anja Kristine Hvidberg Olsen uddanner Marte Meo-terapeuter, superviserer på behandlingshjem, holder foredrag og udbyder kurser vedr. relationskompetence, pædagogisk ledelse og konflikthåndtering. Anjas altoverskyggende ambition er at klæde pædagogiske fagpersoner på til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for kommunikation og samspil generelt. Dette med henblik på at sikre institutioner en høj kvalitet. Anjas tilgang er ressourceorienteret, systemisk funderet og hviler samtidig på et neuroaffektivt udviklingspsykologisk grundlag.

Du kan læse mere om Anja på Relationsformidlernes hjemmeside: Relationsformidlerne.dk

Peter Kofoed har arbejdet som konsulent i 23 år med speciale i stresshåndtering, i udviklings- og samarbejdsprocesser, i coaching af ledere og ledergrupper samt i ansvarlig kommunikation. Gennem årene har han udviklet et effektivt koncept til at arbejde med at skabe fremadrettet forandring og til at frigøre energi og ressourcer i organisationer ved at tage udgangspunkt i det, der fungerer og i den gode kommunikation. Peter Kofoed udbyder til daglig blandt andet uddannelser i neuroaffektiv ledelse. Peter Kofoed har omfattende erfaring og ekspertise i krise- og konflikthåndtering, processer, sammenlægninger af afdelinger og virksomheder både på leder- og medarbejder niveau. Peter træner og uddanner ledere over hele Danmark. 

PRAKTISK

Skriv ny tekst her

 • Skriv datoer her

TILMELDING TIL UDDANNELSEN

Skriv ny tekst her

HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.